Hjælp til udsatte børn er 100 år gammel

Ifølge ny forskning er tankegang og foranstaltninger i forhold til udsatte børn nærmest de samme i dag som for 100 år siden. Det er, som om politikere og embedsmænd ikke ser sig tilbage, siger forskeren Frank Ebsen.

Kigger man på børneforsorgens historie, tegner der sig et tydeligt billede af, at både tankegang og foranstaltninger grundlæggende er nærmest uforandret siden 1905, hvor børneforsorgens grundlov blev skabt.

Det konkluderer forskningsleder fra Professionshøjskolen Metropol, Frank Ebsen, i sin nye ph.d.-afhandling.

Historien gentager sig

Han peger på, at indsatsen gennem alle årene har kørt i tre spor: familiepleje, døgninstitutioner (tidligere ”børnehjem”) og indsats i hjemmet. Meget går igen fra 1905-loven ”Lov om forbryderske og forsømte børn” til ”Barnets Reform” fra 2010, siger Frank Ebsen i det nye nummer af fagbladet Socialrådgiveren:

– Jeg opdagede ved at kigge på tidligere lovgivning, at man har brugt de samme termer – såsom tværfagligt samarbejde, tidlig indsats, flere underretninger, flere børnesamtaler – men hver gang, man har præsenteret nye reformer, har man ladet som om, at det var helt nyt. Det gælder også Barnets Reform, siger han og tilføjer:

– Det er, som om politikerne og embedsmændene ikke kigger sig tilbage og reflekterer over erfaringerne. Man glemmer simpelthen historien, siger han og tilføjer, at det samme er tilfældet med andre typer lovgivning.