DS: Regeringen skal sætte handling bag ambitiøse 2020-mål

Formand Majbrit Berlau kalder regeringens 2020-mål på det sociale område for ’ambitiøse’. Men det afgørende er, om regeringen er klar til lave den politik og de indsatser, der skal til for at nå målene, understreger hun.

Regeringen har i dag lanceret en række mål for det sociale område, som skal være nået inden år 2020.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er ambitiøst og modigt, at regeringen sætter sig mål for socialområdet, som man vil nå inden for syv år, hvilket er en forholdsvist kort tidshorisont i socialt arbejde.

– Men det, som bliver afgørende, er, hvilke indsatser, regeringen vil etablere for at nå de nye 2020-mål, og om der er vilje og mod til at tage de nødvendige skridt og foretage den investering, der skal til, for at nå dem, siger formand Majbrit Berlau.

Ordentlig indsats kræver tid

En række organisationer, heriblandt Børns Vilkår, har allerede kritiseret, at der ikke følger penge med de nye mål.

Majbrit Berlau understreger, at det er nødvendigt at se på ressourcer, hvis for eksempel antallet af sammenbrudte anbringelser skal nedbringes.

– Hvis man vil sikre bedre vilkår for anbragte børn og unge, så kræver det tid til at lave en ordentlig socialfaglig vurdering af det enkelte barn, så man kan matche barnet med den rigtige plejefamilie eller institution. Derudover skal socialrådgiverne have tid til at lave en tæt opfølgning på familien, så man kan gribe ind allerede, inden anbringelsen bryder sammen.

Derfor er det også nødvendigt at kigge på antallet af sager på socialrådgivernes bord, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand.

– Virkeligheden er i dag, at sagstallet på børne- og ungeområdet i mange kommuner udgør en barriere for, at vi kan få den kvalitet i indsatsen, der kræves for at nå 2020-målene. Regeringen er nødt til at se på, hvordan man nedbringer arbejdspresset på socialrådgiverne i kommunerne, så det bliver muligt at levere den nødvendige indsats, siger Majbrit Berlau og henviser til Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal.

Invester i forebyggelse

Majbrit Berlau pointerer, at det er nødvendigt at investere i mere forebyggelse.

– Forebyggelse virker. En række kommuner har eksempelvis stor succes med at ansætte socialrådgivere i skoler og daginstitutioner, som på et tidligt tidspunkt kan spotte børn med problemer og dermed forebygge, at det udvikler sig til alvorlige sager.

– Ved at investere i forebyggelse er det muligt at spare penge på sigt. Jeg vil opfordre regeringen til at afsætte flere penge på finansloven til forebyggelse og på den måde støtte om op 2020-målene. Og jeg vil advare imod, at der flyttes penge fra nogle af de udsatte grupper, som der ikke er lavet sociale mål for.

Regeringen spænder ben for egne mål

Et andet af regeringens 2020-mål er at nedbringe antallet af hjemløse unge. Men her spænder regeringen ben for sig selv, mener Majbrit Berlau.

– Den nye ungeydelse i kontanthjælpsaftalen på 5753 kroner ligger væsentligt under den fattigdomsgrænse, regeringen selv fastsatte i foråret, så den lave ydelse vil efter al sandsynlighed øge antallet af unge hjemløse. Boligselskaberne i de store byer melder ud, at der stort set ikke er nogen boliger for borgere på så lav en ydelse. Så regeringen er nødt til at sikre billigere boliger til de unge i farezonen, hvis man vil nå målet om færre hjemløse.