Forebyggelse af coronavirussmitte på bosteder og andre institutioner

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til bosteder/institutioner. Som noget nyt anbefales kommunerne at etablere en hygiejneorganisation og udpege hygiejneansvarlige medarbejdere.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle kommuner etablerer en hygiejneorganisation, som kan rådgive bredt i kommunen om forebyggelse af smitte og håndtering af sygdom. Desuden skal hver enkelt institution udpege medarbejdere, der skal fungere som lokale hygiejneansvarlige/hygiejnenøglepersoner, og som skal have et særligt ansvar for at holde sig opdateret om retningslinjer, instruere kolleger samt fungere som kontaktled til hygiejneorganisationen.

Der kræves ingen sundhedsfaglige forudsætninger for at være hygiejneansvarlig/-nøgleperson, og DS opfordrer arbejdsmiljørepræsentanter til at påtage sig opgaven, som ligger i naturlig forlængelse af arbejdsmiljørepræsentantens sædvanlige opgave omkring sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø. Men opgaven kan også være en mulighed for at give flere på arbejdspladsen mulighed for at tage ansvar for kollegerne.

Bemærk, at vejledningerne på området er meget detaljerede.

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner af 8. april 2020.

Sundhedsstyrelsen: Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler af 8. april 2020

Statens Seruminstitut: Infektionshygiejniske retningslinjer for bosteder og lignende af 8. april 2020.