DS om whistleblowing: Anonym kritik er sidste udvej

Ny anonym whistleblower-side henvender sig direkte til socialarbejdere. Dansk Socialrådgiverforening bakker op om, at socialrådgivere ytrer sig kritisk, men anbefaler dem at gå til deres tillidsrepræsentant, som kan bringe kritikken videre til ledelsen.

En ny hjemmeside, ”Socialeaks”, giver socialrådgivere og andre fagfolk på socialområdet mulighed for – ganske anonymt – at fortælle om ”situationer, der er uforenelige med socialfaglighed og acceptabelt velfærdsarbejde” og ”virkeligheden om mennesket i systemet,” som Socialeaks selv udtrykker det.

Ifølge talsmand for Socialeaks, Andreas Holck Høeg-Petersen, har folkene bag siden i høj grad oplevet et behov fra fagfolk om at kunne fortælle deres historier anonymt. Han understreger dog, at de anonyme udsagn bliver tjekket, inden de bliver offentliggjort.

Socialeaks opfordrer desuden til, at man kontakter sin tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis man oplever lovbrud eller uacceptable forhold for sit faglige virke.

– Socialeaks skal gerne gå hånd i hånd med tillidssystemet og fagforeningerne. Vi ønsker på ingen måde at underminere eksempelvis tillidsrepræsentanterne, understreger Andreas Holck Høeg-Petersen.

Advokat: Husk din fagforening

Hovedorganisationen FTF støtter op om whistleblower-platforme, hvor fagfolk anonymt kan ytre sig om alvorlige og kritisable forhold. Men også her opfordrer advokat Helle Hjorth Bentz til at gå til sin fagforening.

– Både for at opnå bistand, men også fordi fagforeningerne som udgangspunkt er den mest effektive vej at skabe forandring på, siger hun.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er kun alt for bekendt med socialrådgivernes dilemmaer ved at stå frem offentligt med kritik.

– Men selv om anonyme læk af oplysninger kan være en sidste udvej, bør socialrådgiverne først og fremmest gå til deres tillidsrepræsentant eller direkte til deres DS-region med klager. Det er den korteste vej til reel handling.

Dansk Socialrådgiverforening har nedsat en arbejdsgruppe om ytringsfrihed og etik, som er klar til at deltage i medlemsmøder i socialrådgiverklubber eller -arbejdspladser over hele landet. Målet er at sætte gang i en debat om ytringsfrihed og de etiske dilemmaer, socialrådgivere møder i jobbet.

DS kan handle på problematisk lovgivning

Hos Socialeaks ser talsmand Andreas Holck Høeg-Petersen hjemmesiden som et sted, hvor socialrådgivere kan vise de problemer, der er i systemet, som ikke nødvendigvis indebærer brud på loven eller faglige regler.

Men også her bør man gå til sin fagforening, opfordrer Majbrit Berlau.

– DS er formaliseret høringspart i lovgivningsprocesserne. Det betyder, at vi direkte inviteres til at rådgive Folketinget om problemer fra praksis i forbindelse med eksempelvis udformningen af ny lovgivning.

I den forbindelse er socialrådgivernes tilbagemeldinger om problematisk lovgivning særdeles værdifulde, understreger DS-formanden.

– Derfor arbejder vi også tæt sammen med de relevante  faggrupper i DS, når vi udformer høringssvar til ny lovgivning.

Læs mere om whistleblowing og socialrådgiveres ytringsfrihed i Socialrådgiveren nummer 14, 2016