Klar sejr til nyt formandskab

Majbrit Berlau og Niels Christian Barkholt, der er valgt som Dansk Socialrådgiverforenings ny formandskab fra den 24. november, fik begge et klart mandat fra medlemmerne.

Knap 25 procent af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer valgte at sætte kryds ud for deres foretrukne kandidat til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening. Helt præcist var stemmeprocenten 24,8 procent.

I alt 14.443 stemmeberettigede fik tilsendt stemmesedler, og heraf fik Majbrit Berlau 2.532 stemmer eller i alt 71,6 procent af formandsstemmerne, mens hendes modkandidater John Hatting og Flemming Bo Hansen fik henholdsvis 626 og 175 stemmer.

Til næstformandsposten stillede fire kandidater op. Niels Christian Barkholt fik 1.029 stemmer, svarende til 31,4 procent, mens de øvrige fik som følger: Susanne Grove 777, Mette Valentin 527 og Nanna Olsen 437 stemmer.

Til formandsposten stemte 204 blankt, og til næstformandsposten stemte 511 blankt, hvilket er højere end ved tidligere afstemninger. Generelt lå stemmeprocenten denne gang middel set i forhold til andre urafstemninger i Dansk Socialrådgiverforening.

Ny regionsformand i Øst

I Region Øst blev Annemette El-Azem valgt med 473 stemmer til posten som regionsformand, svarende til 36,9 procent, mens modkandidaterne Louise Dülch Kristiansen og Karina Rohr fik 313 og 231 stemmer. Her stemte 265 blankt.

I Region Syd og Nord er Anne Jørgensen og Mads Bilstrup genvalgt ved fredsvalg.

Ny hovedbestyrelse

Flemming Bo Hansen og de tre kvindelige næstformandskandidater blev alle valgt til hovedbestyrelsen.

Ud over formand, næstformand og de tre regionsformænd, som alle er ”fødte” medlemmer af hovedbestyrelsen, kommer resten af hovedbestyrelsen til at bestå af:

  • Rasmus Balslev (1.039)
  • Mette Blauenfeldt (1.007)
  • Susanne Grove (1.051)
  • Flemming Bo Hansen (612)
  • Susanne Lyngsø (1.345)
  • Henrik Mathiasen (1.068)
  • Nanna Olesen (728)
  • Trine Quist (902)
  • Mette Valentin (755)

Tallene i parentes angiver antal stemmer.

Da der er stemmelighed mellem de to kandidater Louise Dülch Kristiansen og Birthe Povlsen – begge kandidater fik 537 stemmer – bliver valget om det sidste medlem af hovedbestyrelsen afgjort på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde i næste uge.

Studenterrepræsentanterne i hovedbestyrelsen er netop udpeget af SDS, og det bliver fra 1. december Katrine Gudmandsen (formand) og Anne Hegelund  næstformand).