DS: 16 forslag til bedre integration

I tirsdags vedtog Folketinget de omdiskuterede asylstramninger. Samtidig vil regeringen sende endnu flere på den lave integrationsydelse. Det kommer til at ramme hårdt, understreger DS og peger i et nyt notat på, hvad der kan styrke integrationen.

– I dag har regeringen vedtaget en række stramninger på asyl- og integrationsområdet. På trods af advarsel om, at det vil skade integrationen og være skadende for børn og forældre at blive skilt ad i årevis. Regeringen har også indført den lave integrationsydelse og vil indføre den med tilbagevirkende kraft. På trods af advarsel om, at det vil skade integrationen og være skadende for både børn og voksne at leve så fattigt.

Sådan skrev formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, på Facebook i tirsdags som en reaktion på de netop vedtagne asylstramninger i udlændingeloven, den såkaldte Lov 87. Hun fortsætter:

– Vi er allerede bagud. Både fordi der er kommet mange på kort tid, fordi regeringens asylstramninger og lave ydelse primært trækker i den forkerte retning af god integration, men også fordi vi mangler boliger, arbejdspladser, traumebehandling og flere medarbejdere til at løfte den kæmpe opgave ude i kommunerne, hvor sagstallet for socialrådgiverne er fordoblet eller nogen steder tre- og firedobbelt over det sidste år. Vi mangler afbureaukratisering, nye indsatser for familierne, tid til tværfagligt samarbejde, mulighed for uddannelse og igen arbejdspladser!!!

Sådan styrkes integrationen

Majbrit Berlau henviser til DS’ notat med forslag til en styrkelse af integrationsindsatsen, som hun håber, der vil blive lyttet til, så integrationsopgaven kan blive løst bedre.

Notatet præsenterer 16 konkrete forslag, der skal sikre bedre mulighed for at løse den integrationsopgave, vi står med. Forslagene lyder blandet andet:

  • Der skal tilføres ressourcer til kommunernes integrationsindsats. Kommunerne skal holde øje med sagstal og opnormere, inden tallet bliver for højt, og der skal være ressourcer til kompetenceudvikling, faglig sparring og supervision. Der skal også investeres i tolkning, og Udlændingestyrelsen skal tilføres ressourcer, så ansøgninger om opholdstilladelse kan behandles hurtigere.
  • Én samlet integrationsplan skal rumme den nuværende integrationsplan og integrationskontrakt. Planen bør kun indeholde helbredsmæssige forhold, herunder spørgsmål om flugten, familiemæssige og sociale forhold, uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund, herunder mål for dette, samt integrationsprogrammet. I planen skal der være plads til socialfaglige beskrivelser og vurderinger. Planen skal sikre tæt koordinering mellem alle instanser og være tydelig om forventningerne til flygtningen, men ikke være krav med sanktionsmuligheder. Arbejdet med planen skal starte i asylperioden og gå videre i kommunen.
  • Flygtningebørns retsstatus skal afklares, så alle børn, der opholder sig i Danmark, hører under servicelovens bestemmelser. Derfor bør loven gennemses for at vurdere, om den skal justeres, så den også tager højde for børn, som er flygtninge og skal gennem et integrationsprogram. Både uledsagede og ledsagede børn skal have en midlertidig forældremyndighedsperson, og reglerne om netværksanbringelser hos voksne, som uledsagede børn er kommet til Danmark med, skal klargøres, så dette er en mulighed i alle de tilfælde, hvor det er bedst for barnet.

Læs alle 16 forslag i integrationsnotatet fra Dansk Socialrådgiverforening.