Overblik: Det vil den nye regering

Velfærdsforringelser, højere pensionsalder, besparelser på SU’en og mere privatisering. Men også fokus på sociale investeringer, indsatser for udsatte unge, hjemløse og opgør med unødigt bureaukrati. Der er både skidt og kanel i nyt regeringsgrundlag.

Den nye regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative har nu offentliggjort både deres regeringsgrundlag og listen over ministre.

– Regeringsgrundlaget lægger op til at fortsætte de kortsigtede nedskæringer i det offentlige til skade for både serviceniveau og arbejdsforhold, påpeger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

DS-formanden ser dog frem til dialog med de nye ministre på socialrådgivernes arbejdsområder – og hun forventer, at socialrådgivernes viden kan være med til at kvalificere den nye regerings socialfaglige udspil.

– Eksempelvis har den nye børne- og socialminister, Mai Mercado (K), meldt ud, at hun vil styrke indsatserne for hjemløse. Det er en vigtig prioritering på baggrund af det stigende antal hjemløse som følge af den nuværende økonomiske politik. Her har vi en række bud på forbedringer, og vi stiller naturligvis socialrådgivernes viden til rådighed.

Brug for investering og forebyggelse

Majbrit Berlau opfordrer desuden den nye børne- og socialminister til at fortsætte arbejdet for investeringer i de sociale indsatser, som Dansk Socialrådgiverforening har været med til at sætte på dagsordenen.

– Politikerne har været lydhøre over for investeringstankegangen med eksempelvis Sverigesmodellen og tidlige indsatser i form af blandt andet skolesocialrådgivere. Det har skabt gode resultater allerede, og vi forventer, at den nye socialminister vil fortsætte udbredelsen af investeringstankegangen i indsatserne for både udsatte børn og voksne.

Socialrådgivernes formand noterer sig også, at der intet står i regeringsgrundlaget om sænkelse af den kriminelle lavalder.

– Det er positivt, men vi vil samtidig opfordre den ny justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), til at prioritere de socialfaglige indsatser højt i kriminalitetsforebyggelsen.

Ny minister bør sikre oprydning

Dansk Socialrådgiverforening var – blandt andet med en undersøgelse af problemer som følge af de seneste års beskæftigelsesreformer – medvirkende til, at nu forhenværende beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen (V) lagde op til en oprydning i kontanthjælpssystemet. Denne oprydning bør den nye beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), følge op på, lyder opfordringen fra Majbrit Berlau.

– Vi deler regeringens ambition om, at færre skal være på kontanthjælp i Danmark. Men en reel oprydning i kontanthjælpssystemet kræver, at politikerne lemper adgangen til ressourceforløb, revalidering eller førtidspension. Samtidig har vi helt konkrete bud på indsatser, som kan styrke de pågældende borgeres vej til job, siger socialrådgivernes formand.

DS har også en række bud på, hvordan beskæftigelsesministeren kan løfte regeringsgrundlagets ambition om afbureaukratisering i beskæftigelsesindsatsen.

Læs notat om Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner. Notatet er blandt andet udarbejdet til brug i dialog med relevante ministre i den nye VLAK-regering.