DS tilfreds med regeringens nye jobpakke

Det glæder Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post, at regeringen med jobpakken handler på det, de har sagt: At job er bedre end dagpenge. Og at arbejdsgiverne tager medansvar frem for blot at pege på, at jobcentrene skal gøre det bedre.

Regeringens aftale om akutjob, der sikrer 12.500 rigtige job reserveret til dem, der mister retten til dagpenge fra nytår, er et fint initiativ. Det mener Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Regeringen har holdt fast i dagpengereformen med et vedholdende mantra om, at job er bedre end dagpenge. Det er ingen jo uenige med dem i, men vi har ikke kunnet få øje på arbejdspladserne. Det er rigtig godt, at politikerne omsider følger op på det, de har sagt, med konkret handling. Ikke bare over for jobcentrene som i den første akutpakke, men nu også over for dem, som reelt har muligheden for at tilbyde job, nemlig arbejdsgiverne, siger hun.

Bettina Post understreger, at aftalen ikke løser alle problemer:

– Pakken giver håb for alle dem, som oplever, at den økonomiske katastrofe rykker nærmere og nærmere, uanset hvor mange job de søger. Jobpakken er et signal om, at regeringen anerkender, at der er et problem. Men den løser ikke hele problemet. Det er en kortvarig indsats, og de, som får et akutjob i kun seks måneder eller mindre, kan ikke nå at genoptjene dagpengeretten, og så falder de alligevel ud af dagpengesystemet. Derfor er det stadig vigtigt, at genoptjeningskravet lempes.

Advarer mod at glemme de svage ledige

Selv om Bettina Post generelt er positiv over for initiativet, frygter hun, at pengene til jobpakken bliver taget fra andre ledige, som også har behov for en særlig indsats.

– Man kan ingen steder i aftalen læse, hvor de 115 millioner kroner til jobpræmier til arbejdsgiverne skal tages fra. Jeg er bekymret for, at pengene bliver taget fra nogle af de kontanthjælpsmodtagere, som har andre behov. Det skete ved den seneste akutpakke i august, da man flyttede 500 millioner kroner fra aktivering til kompetenceløft for dagpengemodtagere, siger Bettina Post.

Hun opfordrer til, at vi som samfund reflekterer over, om vi i et lidt større perspektiv vil acceptere den slags forskelsbehandling af borgere.

– Med den type særinitiativer kommer vi til at forstærke forskellen mellem a- og b-holdet blandt ledige. Det bliver endnu sværere for en kontanthjælpsmodtager at finde en jobåbning, når så mange job skal reserveres til andre. Og jeg mener ikke, at vi bør fortsætte ud ad det spor uden som minimum at have diskuteret konsekvenserne både for den danske flexicurity-model og for samfundet som helhed, siger Bettina Post og tilføjer:

– Fagbevægelsen har naturligvis ansvar for at støtte sine medlemmer, men vi har efter min mening også et større samfundsansvar, som handler om at få dem med i fællesskabet, som står udenfor.

Fakta om akutjob

  • Akutjob er job på almindelige løn- og arbejdsvilkår
  • Akutjob kan være både faste og midlertidige job. De midlertidige job skal dog minimum vare tre måneder.
  • Arbejdsgiverne kan få en præmie til akutjob, hvis den gennemsnitlige arbejdstid er på mindst 32 timer. Præmien er 12.500 kroner, hvis ansættelsen varer minimum seks måneder, og 25.000 kroner, hvor ansættelsen varer minimum 12 måneder. Der afsættes i alt 115 mio. kroner til præmieordningen.
  • Alle akutjob skal slås op i den offentlige jobbank, jobnet.dk
  • Målgruppen for indsatsen er ledige, der i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013 har tre måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden.

Cirka 20.000 mennesker står til at miste dagpengene i løbet af 2013 – og foreløbige tal fra FTF-A viser, at her iblandt er cirka 40 socialrådgivere.