DS om Randers-børnesager: Ledelsen løber fra ansvaret

Trods gentagne advarsler om, at arbejdspresset er for stort til, at medarbejderne har kunnet reagere, lægger ledelsen i Randers Kommune ansvaret for en række børnesager over på socialrådgiverne. Dybt kritisabelt, siger DS.

Ifølge en udmelding fra ledelsen af Randers Kommunes familieafdeling er børn i tre tilfælde blevet udsat for omsorgssvigt, vanrøgt og i et tilfælde muligvis også seksuelt overgreb, uden at kommunen har grebet ind. Det er sket på trods af en række underretninger fra både institutioner, skoler og privatpersoner.

Som kommentar til sagen har lederen af kommunens familieafdeling, Ann Hermansen, over for Randers Amtsavis understreget, at der er gjort mange forsøg på at modvirke situationen.

Blandt andet henviser hun til, at afdelingens medarbejdere – med løfte om ”frit lejde” – flere gange er blevet opfordret til at sige til, hvis de sidder med sager, der giver dem anledning til bekymring.

– Der kom ingen reaktioner fra medarbejderne, siger Ann Hermansen til Randers Amtsavis.

DS: Ledelsen løber fra sit ansvar

Den udmelding møder stor kritik fra Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, som påpeger, at ledelsen løber fra sit ansvar.

For der har været masser af advarsler fra medarbejderne om, at der kunne være problematiske sager gemt, som socialrådgiverne ikke har haft mulighed for at reagere på grundet et enormt arbejdspres i afdelingen.

– Det er ikke i orden bare at placere ansvaret hos en medarbejder eller to i den her sag. Ledelsen bør påtage sig ansvaret, da både DS og medarbejderne adskillige gange har advaret om, at der var overhængende risiko for, at ulykkelige sager som disse kunne blive overset på grund af det høje sagspres i afdelingen.

I oktober 2013 påbød Arbejdstilsynet kommunen at rette op på det store sagspres i afdelingen og det dårlige arbejdsmiljø, som arbejdspresset havde skabt. Kommunen har endnu ikke efterlevet Arbejdstilsynets påbud. I Arbejdstilsynets rapport fra 2013 advarede medarbejderne om, at det store arbejdspres medfører risiko for uopretteligt svigt af børn, som i sidste ende kan være livstruende.

Ledelse: Vi tager ansvar

I september 2014 advarede en anonym socialrådgiver i Randers Amtsavis om, at forholdene i familieafdelingen kunne medføre svigt i børnesager. Ledelsen reagerede med stor overraskelse, hvilket skabte vrede blandt medarbejderne, som flere gange havde påpeget problemerne.

Både Arbejdstilsynet og Dansk Socialrådgiverforening har desuden gentagne gange gjort ledelsen i familieafdelingen opmærksom på, at sagsmængden og dermed arbejdsbyrden på den enkelte socialrådgiver var alt for stort, understreger Mads Bilstrup.

Lederen af familieafdelingen, Ann Hermansen, mener dog, at ledelsen tager ansvar.

– Vi har – så snart vi fik kendskab til sagen – sat en undersøgelse i gang af, hvad der præcist er sket, og hvorfor der ikke er blevet taget hånd om de tre sager, så snart vi fik underretningerne, siger hun til Randers Amtsavis.

Direktøren for Børn, Skole og Familie i Randers Kommune, Hans Vedel, pointerer over for avisen, at der senere vil blive tage stilling til placering af ansvar og eventuelle sanktioner.

Utrygge medarbejdere

Ledelsens udmeldinger har skabt både utryghed og vrede blandt medarbejderne i familieafdelingen, fortæller Mads Bilstrup.

Han mødtes den 6. november med de ansatte i afdelingen. Her påpegede flere, at de sad med så store sagsbunker, at de sagtens kunne tænkes at have overset oplysninger, der burde reageres på her og nu.

– De er bange for, at ledelsen lægger ansvaret for den manglende indgriben i børnesagerne over på medarbejderne. Selvom de har råbt vagt i gevær, giver ledelsen over for Randers Amtsavis udtryk for, at sagsbehandlerne ikke har reageret, siger Mads Bilstrup.