Kontanthjælpsreform: Ministeriet brugte upræcise tal

En lang række medier skrev på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet om enorme udsving i kommunernes vurderinger af unges uddannelsesparathed. Men i flere tilfælde har ministeriets liste bygget på ufuldendte optællinger.

Kontanthjælpsreformen erstattede 1. januar 2014 kontanthjælpen med såkaldt ’uddannelseshjælp’ til unge under 30 år. Det betød, at unge, som kunne blive parate til at tage en uddannelse inden for et år, i stedet for den hidtidige kontanthjælp nu fik udbetalt uddannelseshjælp på niveau med SU’en.

Unge, som man i kommunerne ikke mente, kunne komme i uddannelse inden for et år, skulle visiteres som aktivitetsparate, og have et tillæg, så deres ydelsessats forblev på niveau med den hidtidige kontanthjælp.

I starten af februar skabte det overskrifter i pressen, da en optælling fra Beskæftigelsesministeriet viste, at andelen af unge, der blev vurderet uddannelsesparate, svingede fra 14 procent i Allerød Kommune til hele 87 procent i Halsnæs Kommune.

På baggrund af de store udsving udsendte ministeriet 3. februar en ny og præciseret vejledning til kommunerne om visitationen af de unge.

Ufuldendte optællinger

Men i flere tilfælde var kommunerne ikke færdige med at træffe afgørelser i sagerne, da ministeriet lavede sin optælling 23. januar. Det betyder, at den reelle situation i nogle kommuner adskiller sig væsentligt fra ministeriets optælling.

Det viser en rundspørge, Dansk Socialrådgiverforening har foretaget blandt seks af de kommuner, som skiller sig ud på ministeriets liste.

I Næstved Kommune betyder ministeriets optællingstidspunkt, at kun 183 af kommunens godt 800 unge på uddannelseshjælp indgår i ministeriets tal.

– Visitationerne var færdige midt i december 2013, og Ydelsescenteret har ligget vandret for at træffe afgørelser i sagerne. Men de kunne simpelthen ikke nå at gennemgå samtlige sager inden 23. januar, hvor ministeriet lavede listen. Vi havde truffet afgørelser i samtlige sager ved udgangen af januar, siger Ann Clemensen, faglig konsulent ved Jobcenter Næstved.

På ministeriets liste er 78 procent erklæret uddannelsesparate, men Næstved Kommunes egne tal viser, at kun godt 68 procent er erklæret uddannelses- eller jobparate.

Fra 81 til 55 procent uddannelsesparate

I Herlev Kommune var 81 procent af kommunens 126 unge på ministeriets liste vurderet som uddannelsesparate. De endelige tal indeholder dog 246 modtagere af uddannelseshjælp i kommunen, hvoraf 55 procent er vurderet som uddannelsesparate.

De to kommuner, som ligger henholdsvis øverst og nederst på ministeriets liste, Allerød og Halsnæs, oplyser, at Beskæftigelsesministeriets optællinger var dækkende for situationen i de to kommuner i januar. Ministeriet har dog understreget, at optællingen kun skal ses som et øjebliksbillede, og ikke er dækkende for den faktiske situation i kommunerne.

Læs mere om kommunernes visitation af de unge på uddannelseshjælp og Dansk Socialrådgiverforenings rundspørge i Socialrådgiveren nr. 5, som udkommer 10. april.