Socialrådgivere praksisprøver Barnets Lov

I mandags holdt Dansk Socialrådgiverforening praktikerpanel om Barnets Lov. Her gav et panel af socialrådgivere deres faglige og praksisnære perspektiv til Socialministeriet på det lovudkast, som ministeriet i øjeblikket arbejder på.

Praktikerpanel

Praktikerpanel

For Dansk Socialrådgiverforening er det vigtigt, at den nye Barnets Lov bliver overskuelig, både for barnet, familien og socialrådgiveren. Derfor deltog 14 socialrådgivere fra børneområdet i forskellige kommuner mandag i et praksispanel, hvor de sammen med Børns Vilkår, De Anbragtes Vilkår og Danske Handicaporganisationer gav Socialministeriet deres perspektiver på det lovforslag, der kommer i høring til april.

Tæt opfølgning

En af socialrådgiverne var Gry Anker-Tilsted, som er fællestillidsrepræsentant i Tårnby Kommune. Hun var rigtig glad for, at Socialministeriet lyttede til socialrådgivernes input.

– Mit vigtigste budskab er, at vi skal sikre en tæt opfølgning, så der ikke er børn, der bliver glemt eller overset, hvis det bliver sådan, at der ikke automatisk skal være opfølgning efter tre eller seks måneder, siger hun.

Gry Anker-Tilsted har nogle gange oplevet, at det først er ved opfølgningen efter tre måneder, at kontaktpersonen fortæller, de ikke har mødt barnet endnu, eller at de kun har mødtes to gange, selvom de skulle mødes en gang om ugen.

– Jeg troede, alt gik fint, fordi jeg ikke havde hørt noget. Så det er vigtigt at sikre en ordentlig opfølgning, pointerer hun.

Tid til inddragelse

Socialrådgiver Stine Karlson var også med i panelet. Hun er til dagligt ansvarlig for plejefamilieområdet i Sorø Kommune, og hun ser ledelsens opbakning som helt essentiel, hvis implementeringen af den nye lov skal lykkes.

– Jeg giver videre til Socialministeriet, at vi har brug for flere redskaber til at inddrage børnene og tage deres stemme alvorligt. Som det er nu, er det mest os med luft til det i sagsstammen, der gør meget ud af børneinddragelse. De kollegaer, som løber for stærkt, har brug for, at der kommer mere fokus på det i lovgivningen, så de kan sige til deres chef, at de bliver nødt til at gøre det her, fordi det står i loven, siger hun.

Afhænger af arbejdsmiljøet

Alle socialrådgiverne i panelet så nogle gode intentioner bag den nye Barnets Lov, men ifølge Selina Petersen, fagspecialist med fagligt ledelsesansvar i anbringelsesteamet i Halsnæs kommune, er det ikke lovens formulering i sig selv, som er afgørende, men hvordan loven fortolkes og anvendes i praksis.

– Her tænker jeg, at det er afgørende, at socialrådgiverne tilbydes tæt og kvalificeret faglig sparring og støtte, løbende uddannelse samt at arbejdspladsen har et godt arbejdsmiljø, siger hun.

Selina Petersen håber, at Barnets Lov kan være medvirkende til at understøtte det gode socialfaglige arbejde i kommunerne i endnu højere grad end den nuværende lovgivning.

– Jeg synes, det er særligt positivt, hvordan det fremadrettet vil være den socialfaglige vurdering, der ligger til grund for, hvor omfattende en udredning/undersøgelse af børnenes og familiernes forhold, der skal udarbejdes, siger hun.

Selina Petersen håber og tror på, at det kan give et mere effektivt og smidigt sagsforløb, der sikrer familierne hurtigere hjælp:

– Det at inddrage os praktikere sådan en dag som i dag kan forhåbentligt være medvirkende til at kvalificere Barnets Lov yderligere. Nu håber jeg bare, at ministeriet lytter, så loven rent faktisk rykker ved noget i praksis og bliver mere end bare gode intentioner.