Forebyggelse af smitte med coronavirus på arbejdspladsen

Læs om de vigtigste forebyggelsestiltag på arbejdspladsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ud over de velkendte råd om håndvask/håndsprit og 2 meters afstand følgende:

  • Håndsprit tilgængelig ved alle indgange
  • God udluftning i alle rum
  • Omhyggelig rengøring, herunder afspritning af kontaktpunkter, bl.a. telefoner, dørhåndtag, osv.
  • Portionsanretning af mad
  • Hvis der er offentlig adgang til arbejdspladsen, så indfør begrænsninger, så der max. befinder sig 1 person pr. 4 m2 gulvareal, og gør det muligt at holde fysisk afstand.
  • Medarbejdere med symptomer på smitte bør ikke komme på arbejde

Læs mere i DS’ FAQ om hvordan man kan forebygge smitte på arbejdspladser uden for sundhedssektoren, hvor der er daglig kontakt med borgere. Her kan man også finde henvisninger til Sundhedsstyrelsens og Statens Seruminstituts retningslinjer vedr. arbejde med socialt udsatte, misbrugsområdet og bosteder.

» Læs DS’ FAQ om arbejdsmiljø i forbindelse med corona