DS: Satspuljen giver vigtig støtte til psykiatrien

Ny aftale om satspuljemidlerne giver blandt andet 410 millioner til det psykiatriske område. Dansk Socialrådgiverforening glæder sig over fokus på fremskudt indsats og mål om at mindske tvang, mens nedprioritering af rehabilitering vækker ærgrelse.

Der er indgået en ny aftale om satspuljemidlerne, som indeholder i alt 637,5 millioner kroner til det sociale område over de næste fire år.

Godt 410 millioner kroner går til psykiatrien, hvor pengene over de næste fire år skal bruges på en indsats mod overmedicinering og forkert medicinering, samt initiativer til at mindske brugen af tvang i psykiatrien.

Målet er at halvere brugen af tvang, og i den forbindelse vil der med hjælp fra satspuljemidlerne blandt andet blive sat gang i forsøg med tvangs- og bæltefrie afdelinger.

DS: Politikerne har forstået udfordringer

De opstillede mål ligger fint i tråd med anbefalingerne i regeringens psykiatriudvalgs rapport fra oktober, og indsatsen ser ud til at imødekomme flere af de udfordringer, psykiatriområdet står over for. Det vurderer Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Niels Christian Barkholt.

Alligevel har han en anke:

– Prioriteringen af midlerne viser, at forligspartierne har forstået de udfordringer, som psykiatriudvalgets rapport har belyst, og at der er politisk vilje til at ville imødekomme dem. Det stærke fokus på nedbringelse af tvang- og magtanvendelse betyder dog, at der er begrænsende ressourcer til de indsatsområder, som ikke har været debatteret så meget i medierne, for eksempel indsatsen i forhold til psykisk sårbare unge.

Næstformanden understreger dog, at det er utroligt positivt, at den fremskudte indsats og den forebyggende indsats bliver sat i fokus.

Han finder det oplagt, at inddrage socialrådgiverne i arbejdet med at koordinere og skabe sammenhæng i indsatser, som både inkluderer sundhedsrelaterede og sociale indsatser.

Lille satspulje giver problemer

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen har tilkendegivet, at årets satspulje er meget lille, og at det har givet udfordringer.

Niels Christian Barkholt ser også ressourcer som en væsentlig udfordring for indsatserne.

– 410 millioner lyder af meget, men midlerne er spredt ud på mange forskellige indsatsområder. Vi mener, at der fortsat bør tilføjes midler, specielt i forhold til at nedbryde tværsektorielle barrierer og skabe en sammenhængende og koordineret indsats.


Satspulje skal også forebygge unges hjemløshed

I Satspuljeaftalen for 2014 er der blandt andet afsat 72,5 millioner kroner til at forebygge, at unge bliver hjemløse. Pengene kommer fra en pulje på 163,3 millioner kroner, som skal styrke indsatsen blandt udsatte voksne.

Partierne bag satspuljeaftalen er de tre regeringspartier; Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF samt Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance og Venstre.