Socialrådgiverne har valgt ny hovedbestyrelse og regionsformand

Valget til de politiske poster i Dansk Socialrådgivergiverforening er afgjort. Valget til hovedbestyrelsen har resulteret i otte genvalg og to nye ansigter, mens Mie Vode Moll er ny formand for socialrådgiverne i Region Syd. Både formand og næstformand samt regionsformændene i Nord og Øst blev valgt ved fredsvalg.

Rigtig mange socialrådgivere har ønsket at tage ansvar for deres fag og tage del i ledelsen af deres fagforening. 26 kandidater stillede op til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening – og nu er valgkampen slut.

Valget i Dansk Socialrådgiverforening bød på kampvalg både til hovedbestyrelsen og til posten som ny formand i Region Syd. Stemmerne er nu talt  op, og med 65 procent af de afgivne stemmer ved regionsformandsvalget bliver Mie Vode Moll ny formand for socialrådgiverne i Region Syd.

I forvejen var Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup og næstformand Ditte Brøndum, samt regionsformændene i Nord og Øst, Trine Quist og Rasmus Balslev, blevet valgt ved fredsvalg – altså uden modkandidater.

Mens kun medlemmerne i Region Syd har kunnet stemme til regionsformandsvalget, har stemmeberettigede i hele landet kunnet stemme til hovedbestyrelsesvalget.

Nye ansigter i hovedbestyrelsen

Valget til hovedbestyrelsen har resulteret i otte genvalg og to nye ansigter. De to nyvalgte medlemmer er Rikke Jakani Troelsen, fællestillidsrepræsentant for socialrådgivere på beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune, og Sisi Ploug Pedersen, formand for DS’ faggruppe Børn, Unge og Familier.

Den nyvalgte regionsformand i Syd og den nye hovedbestyrelse bliver præsenteret på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde den 20. – 21. november. Forperson og næstforperson for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende er på valg på SDS’ årsmøde to uger inden repræsentantskabsmødet.

Formand: Tak for engagement

Socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup, glæder sig over medlemmernes engagement i forbindelse med valget.

– Det er dejligt, at så mange medlemmer har haft lyst til at stille op til de forskellige poster, og at der har været en stor interesse for valget. Det viser, at vores fortsatte arbejde med at skabe engagement blandt medlemmerne betyder, at flere gerne vil med til at sætte retning for foreningen.  Jeg ser frem til at samarbejde med den nyvalgte hovedbestyrelse og den nyvalgte regionsformand i Syd. Tak til alle, der har stemt, og tak til alle kandidaterne, som besluttede sig for at stille op.

DS’ nye hovedbestyrelse

Her er de ti medlemmer og seks suppleanter i DS’ nye hovedbestyrelse. Stemmeantal er angivet i parentes.

Medlemmer

Sisi Ploug Pedersen (864)
Signe Færch (836)
Tania Larsen Kvist (814)
Betina Agger (777)
Rikke Janaki Troelsen (772)
Charlotte Vindeløv (769)
Henrik Leo Mathiasen(708)
Susanne Grove (704)
Lena Skovgaard (703)
Oskar Norrhäll (678)

Suppleanter

1. Marie Pallesgaard Vithen (632)
2. Roar Mohammed Johansen (621)
3. Berit Wolff (546)
4. Susanne Both (498)
5. Toni Hansen Djurhuus (464)
6. Heidi Elna Poulsen (385)

Desuden består hovedbestyrelsen af

Mads Bilstrup, formand
Ditte Brøndum, næstformand
Trine Quist, formand, Region Nord
Rasmus Balslev, formand, Region Øst
Mie Vode Moll, formand, Region Syd
Forperson, SDS
Næstforperson, SDS