Nye vejledende sagstal på børne- og familieområdet

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har besluttet at nedjustere det vejledende sagstal på børne- og familieområdet fra 25-35 sager pr. socialrådgiver til 20-30 sager pr. socialrådgiver.

Dansk Socialrådgiverforening har siden 2007 udmeldt vejledende sagstal på børne- og familieområdet. Dette er for at understøtte ledere og socialrådgivere i at organisere og strukturere det kommunale myndighedsarbejde med tilstrækkelige ressourcer.

De vejledende sagstal er løbende blevet justeret gennem årene i takt med udviklingen på området, og Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har i februar 2020 truffet beslutning om at nedjustere det vejledende sagstal på børne- og familieområdet fra 25-35 sager pr. socialrådgiver til 20-30 sager pr. socialrådgiver.

Beslutningen om nedjusteringen af det vejledende sagstal er truffet på baggrund af en undersøgelse, som blev foretaget i oktober 2019 blandt Dansk Socialrådgiverforenings tillidsrepræsentanter på det kommunale børne- og familieområde.

Undersøgelsen viser, at socialrådgivernes aktuelle sagstal på området i gennemsnit er på 33 sager pr. socialrådgiver, og at sagstallet er faldet med 9 sager siden 2014, hvor den sidste sammenlignelige undersøgelse er fra. Undersøgelsen viser dog også, at hele 60 procent af tillidsrepræsentanterne mener, at et sagstal på 33 sager pr. socialrådgiver er for højt, og de vurderer at 26 sager pr. socialrådgiver vil være passende ift. at kunne foretage et godt og fagligt kvalificeret stykke arbejde.

Dansk Socialrådgiverforeningen har desuden vejledende sagstal på yderligere 10 områder på det kommunale myndighedsområde og forventer at offentliggøre en rapport samt justerede vejledende sagstal på alle de undersøgte sagstalsområder i løbet af 2020.

Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings vejlednede sagstal her.