Arbejdsgivere har ansvar ved seksuel chikane på arbejdspladsen

Loven, der skal understøtte en kulturforandring, så den enkelte arbejdsplads har de nødvendige redskaber til at forebygge og håndtere seksuel chikane, træder i kraft den 1. juli 2023.

De nye regler betyder, at hvis en arbejdstager for eksempel må sygemelde sig, efter at denne har fået uønskede opkald, sms’er eller berøring fra en kollega, skal arbejdsgiver nu kvittere med en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Det er selvfølgelig under forudsætning af, at arbejdsgiver ikke har taget den seksuelle chikane alvorligt eller har håndteret sagen, når arbejdsgiver har pligt til at sikre medarbejdere mod chikane.

Kommer det så vidt, at sagen kommer for domstolene, vil der blive lagt vægt på forklaringen af hændelserne, fordi de spiller en central rolle i domstolenes bevisbedømmelse. Tidligere blev der lagt vægt på vidner eller andet bevismateriale.

Det vil desuden være sådan, at det ikke kun er arbejdsgiver, der skal stå til ansvar for den seksuelle chikane, som en arbejdstager er blevet udsat for, men vedkommendes kollega, der har krænket arbejdstageren seksuelt, vil også efter ligebehandlingsloven kunne dømmes til at betale en godtgørelse til arbejdstager.

Loven skal komme seksuel chikane til livs, og der skabes altså større klarhed over arbejdsgiveres ansvar for at handle, fordi det forventes, at arbejdsgiverne vil handle hurtigere, når problemer vedrørende seksuel chikane opstår. Dette ses også tydeligt i godtgørelsesniveauet, der vil blive hævet til cirka en tredjedel højere end i dag.

Fremover får alle ansatte pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane på arbejdet, hvis de bliver opmærksom på det, og ikke selv kan løse problemet. Efter de nye regler får arbejdsgiveren en tydelig pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed.

Vær opmærksom på, at loven ikke finder anvendelse i sager, hvor forholdet er opstået inden den 1. juli 2023.

Dansk Socialrådgiverforeningens hjemmeside vil blive opdateret, når loven træder i kraft.