Seksuel chikane

Seksuel chikane er en krænkende handling. Det skal stoppes og forebygges.

Uønsket seksuel opmærksomhed kan være forstyrrende og belastende. Seksuel chikane er en krænkende handling, der skal stoppes og forebygges. Det kan påvirke arbejdsmiljøet i en negativ retning og have helbredsmæssige konsekvenser for de berørte.

Det kræver åben dialog, god kollegial støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

Bemærk, at kommunale, regionale og statslige arbejdspladser er forpligtet til at have retningslinjer om vold, mobning og chikane, herunder seksuel chikane. Det fremgår af Aftalerne om trivsel og sundhed i kommuner og regioner samt af statens samarbejdsaftale.

Hvis du har brug for hjælp fra din fagforening, fordi du har været udsat for krænkende handlinger af seksuel karakter, kan du kontakte din konsulent i DS. Se her hvilken konsulent der er tilknyttet din arbejdsplads.

Redskaber

Man kan starte en dialog på arbejdspladsen ved hjælp af inspirationshæftet fra BFA Velfærd og Offentlig administration ‘Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter‘. Her er samlet konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen. I inspirationshæftets første og orange del beskrives problematikken, når det drejer sig om kolleger, ledere eller underordnede. I den anden og blå del handler det om borgere. Til sidst findes en samling af værktøjer, som man kan bruge til at starte en dialog på arbejdspladsen.

Man kan også anvende inspirationshæftet fra BFA Velfærd og Offentlig administration ‘Grib ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter‘. Her er der fokus på vidners mulighed for at gribe ind og sige fra i situationer, der kan være krænkende. Der er fire situationer, som handler om situationer mellem kolleger og ledere og to som handler om situationer med borgere, patienter, pårørende. Materialet indeholder også et kapitel om lederens rolle i at forebygge og håndtere krænkende handlinger og ideer til spørgsmål til jeres APV.

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder man et stor samling materialer med spil, guides, videoer og plakater om ‘Hvor går grænsen?’

Links

Temasider om seksuel chikane

» BFA Velfærd og Offentlig administration: Temaside om krænkende handlinger af seksuel karakter

» Arbejdstilsynets kampagne: Hvor går grænsen?

» Arbejdsmiljørådets kampagne: www.dingrænse.dk

» Arbejdstilsynets oversigt: Krænkende handlinger

Publikationer om seksuel chikane

» Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter: Et godt psykisk arbejdsmiljø – forbyg seksuel chikane

» BFA Velfærd og Offentlig administration: Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter

» BFA Velfærd og Offentlig administration: Grib ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

» NFA: Seksuel opmærksomhed fra borgere – guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet

Hotline

» Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Aftaler, der har bestemmelser om håndtering af krænkende handlinger, herunder seksuel chikane

» KL og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om trivsel og sundhed

» RLTN og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om trivsel og sundhed

» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Arbejdstilsynets vejledning

» Arbejdstilsynet: Vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Artikel

» Artikel i Socialrådgiveren: Et klart arbejdsgiveransvar

Få personlig rådgivning