Seksuel chikane

Seksuel chikane er en krænkende handling. Det skal stoppes og forebygges.

Uønsket seksuel opmærksomhed kan være forstyrrende og belastende. Seksuel chikane er en krænkende handling, der skal stoppes og forebygges. Det kan påvirke arbejdsmiljøet i en negativ retning og have helbredsmæssige konsekvenser for de berørte.

Det kræver åben dialog, god kollegial støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

Bemærk, at kommunale og regionale arbejdspladser er forpligtet til at have retningslinjer om vold, mobning og chikane, herunder seksuel chikane. Det fremgår af Aftalerne om trivsel og sundhed.

Hvis du har brug for hjælp fra din fagforening, fordi du har været udsat for krænkende handlinger af seksuel karakter, kan du kontakte din konsulent i DS. Se her hvilken konsulent der er tilknyttet din arbejdsplads.

Man kan starte en dialog på arbejdspladsen ved hjælp af inspirationshæftet fra BFA Velfærd og Offentlig administration. Her er samlet konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen. I inspirationshæftets første og orange del beskrives problematikken, når det drejer sig om kolleger, ledere eller underordnede. I den anden og blå del handler det om borgere. Til sidst findes en samling af værktøjer, som man kan bruge til at starte en dialog på arbejdspladsen.

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder man en oversigt over ‘krænkende handlinger’, med blandt andet dialogkort, der kan hjælpe med at starte en debat om, hvor grænserne går.

» BFA Velfærd: Krænkende handlinger af seksuel karakter (etsundtarbejdsliv.dk)

» Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter: Et godt psykisk arbejdsmiljø – forbyg seksuel chikane

» Arbejdstilsynets oversigt: Krænkende handlinger

» Arbejdstilsynet: Vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

» Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

» NFA: Seksuel opmærksomhed fra borgere – guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet

» KL og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om trivsel og sundhed

» RLTN og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om trivsel og sundhed

» Artikel i Socialrådgiveren: Et klart arbejdsgiveransvar

» Læs mere på etsundtarbejdsliv.dk

Få personlig rådgivning