Seksuel chikane

Seksuel chikane er en krænkende handling. Det skal stoppes og forebygges.

Uønsket seksuel opmærksomhed kan være belastende. Seksuel chikane er en krænkende handling, der skal stoppes og forebygges. Det kan påvirke arbejdsmiljøet i en negativ retning og have helbredsmæssige konsekvenser for de berørte.

Det kræver åben dialog, god kollegial støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

Hvad er reglerne?

Arbejdsgiver er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet og til at håndtere tilfælde af seksuel chikane. Det fremgår af ligebehandlingsloven.

Kommuner, regioner og statslige arbejdspladser er forpligtet til at have retningslinjer om vold, mobning og chikane, herunder seksuel chikane. Det fremgår af aftalerne om trivsel og sundhed i kommuner og regioner. I statens samarbejdsaftale fremgår det at man skal drøfte arbejdspladsens indsats for at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for vold eller krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, fra kolleger, ledere eller tredjeperson.

I bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø indgår seksuel chikane under samlebetegnelsen ’krænkende handlinger’, som også indeholder mobning og andre typer krænkelser fra kolleger og ledere. Bekendtgørelsen fastslår, at “arbejdet skal i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til krænkende handlinger”. Det fremgår endvidere, at bekendtgørelsen forstår krænkende handlinger, som at en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet, hvor adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet kan give påbud til arbejdspladser om at rette op på forholdene, hvis de konstaterer, at der findes seksuel chikane.

Redskaber til forebyggelse

God forebyggelse starter med en kortlægning af, om der er problemer på arbejdspladsen med seksuel chikane. Det kan man gøre via APV (arbejdspladsvurderingen), trivselsundersøgelse eller via en målrettet undersøgelse. Fx kan man lade sig inspirere af Arbejdstilsynets spørgeskema.

Dernæst kan man starte en dialog på arbejdspladsen ved hjælp af inspirationshæftet fra BFA Velfærd og Offentlig administration ‘Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter‘. Her er samlet konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen. I inspirationshæftets første del beskrives problematikken, når det drejer sig om kolleger, ledere eller underordnede. Anden del handler om borgere. Til sidst findes en samling af værktøjer, som man kan bruge til at starte en dialog på arbejdspladsen.

Redskaber til håndtering

Inspirationshæftet fra BFA Velfærd og Offentlig administration ‘Grib ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter‘ sætter fokus på vidners mulighed for at gribe ind og sige fra i situationer, der kan være krænkende. Der beskrives fire situationer: To situationer om krænkelser mellem kolleger og ledere og to  situationer med borgere, patienter, pårørende. Materialet indeholder fokus på  lederens rolle i at forebygge og håndtere krænkende handlinger og ideer til spørgsmål til jeres APV.

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder man et stor samling materialer med spil, guides, videoer og plakater om ‘Hvor går grænsen?’

Forekomsten af seksuel chikane

Arbejdstilsynets undersøgelse fra 2021 viser at gennemsnitligt 2,4 % blandt alle jobgrupper i Danmark har oplevet seksuel chikane det seneste år. Den mest udsatte faggruppe er social- og sundhedsarbejdere, hvor 9,8 % har oplevet seksuel chikane. På det samme spørgsmål kan der ikke måles forekomst af seksuel chikane blandt socialrådgivere.

På spørgsmålet om man har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed er det gennemsnitlige svar blandt alle faggrupper på 4,4 %. Den mest udsatte faggruppe er kasseassistenter, hvor 20 % oplever dette. Blandt socialrådgivere er der 4,2 %, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Særligt om LGBT+personer og etnisk minoritetsbaggrund

En undersøgelse fra FiU blandt flere forskellige faggrupper har vist, at LGBT+ personer og etniske minoriteter er overrepræsenteret i forhold til at være udsat for seksuel chikane. Kvinder og LGBT+ personer, der identificerer sig som kvinder er mest udsatte. Mænd med etnisk minoritetsbaggrund er mere udsat for seksuel chikane end etnisk danske mænd.

Rapporten foreslår en række anbefalinger til hvordan man på arbejdspladsen kan forebygge og håndtere seksuel chikane for disse grupper:

  • Mangfoldig personalepolitik, der adresser seksuel chikane og ligestilling
  • Bekæmpe seksualiserede fordomme og stereotyper
  • Uddannelse af ledere i kulturel forståelse
  • Tydelig ledelse, der iværksætter forebyggende dialoger om grænser
  • Tillidsvalgte skal signalere, at man er ”tillidsvalgt for alle”
  • Gøre det trygt at sige fra
  • Kultur for kollegaansvar, blandt andet om gode omgangstone
  • Unisextoiletter og omklædning
  • Medarbejdernetværk for LGBT+personer
  • Handlingsplaner for risikosituationer, for eksempel fester og fuldskab

Oplever du seksuel chikane?

Som medarbejder har du pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane på din arbejdsplads, hvis du bliver opmærksom på det, og ikke selv kan løse problemet. Hvis du har brug for hjælp fra Dansk Socialrådgiverforening, fordi du – eller en kollega – har været udsat for krænkende handlinger af seksuel karakter, bør du kontakte din regionskonsulent.
» Se her hvilken konsulent der er tilknyttet din arbejdsplads.

Du har også mulighed for at kontakte Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Links

Lovgivning

» Ligebehandlingsloven

» Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

» Arbejdstilsynet: Vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Temasider om seksuel chikane

» BFA Velfærd og Offentlig administration: Temaside om krænkende handlinger af seksuel karakter

» Arbejdstilsynets oversigt: Krænkende handlinger og kampagne: Hvor går grænsen?

Publikationer om seksuel chikane

» BFA Velfærd og Offentlig administration: Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter

» BFA Velfærd og Offentlig administration: Grib ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

» NFA: Seksuel opmærksomhed fra borgere – guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet

» FiU Ligestilling: Mangfoldige perspektiver på seksuel chikane

Aftaler, der har bestemmelser om håndtering af krænkende handlinger, herunder seksuel chikane

» KL og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om trivsel og sundhed

» RLTN og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om trivsel og sundhed

» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Artikler

» Artikel i Socialrådgiveren: Et klart arbejdsgiveransvar

» Artikel i Socialrådgiveren: Sexchikane: Socialrådgiver fik 2,3 millioner kroner i erstatning

» DS’ nyhedsbrev: Nu bliver arbejdsgivere ansvarlige for seksuel chikane på arbejdspladsen

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.