Nu bliver arbejdsgivere ansvarlige for seksuel chikane på arbejdspladsen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, som tydeliggør arbejdsgivere og medarbejderes ansvar og pligter i sager om seksuel chikane. Der har længe været behov for nye tiltag, og jeg glæder mig til, at initiativerne træder i kraft, siger Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

De seneste år har der været øget fokus på seksuel chikane på arbejdspladsen. Derfor indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter den 4. marts 2022 en trepartsaftale, som skal tydeliggøre arbejdsgivere og medarbejderes ansvar og pligter, når det kommer til seksuel chikane. Der har været fuld opbakning til trepartsaftalen, fordi den sætter fokus på behovet for en kulturforandring på de danske arbejdspladser.

– Der har længe været behov for nye tiltag, og jeg glæder mig til, at initiativerne træder i kraft og aftalen bliver til lov, siger Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

De nye regler betyder, at hvis du for eksempel må sygemelde dig, efter du har fået uønskede opkald, sms’er eller berøring fra en kollega eller en leder, skal din arbejdsgiver nu kvittere med en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Det er selvfølgelig under forudsætning af, at din arbejdsgiver ikke har taget den seksuelle chikane alvorligt eller har håndteret sagen, idet din arbejdsgiver fremover har pligt til at sikre dig og de andre medarbejdere mod chikane.

Kommer det så vidt, at din sag kommer for domstolene, vil der blive lagt vægt på din forklaring af hændelserne, fordi den med den kommende lovgivning vil spille en central rolle i domstolenes bevisbedømmelse. Tidligere blev der udelukkende lagt vægt på vidner eller andet bevismateriale.

Det vil desuden være sådan, at det ikke kun er din arbejdsgiver, der skal stå til ansvar for den seksuelle chikane, som du er blevet udsat for, men den kollega eller leder, der har krænket dig seksuelt, vil også efter ligebehandlingsloven kunne dømmes til at betale en godtgørelse til dig.

– Trepartsaftalen er første skridt på vejen til at komme seksuel chikane til livs, fordi der skabes større klarhed over arbejdsgiveres ansvar for at handle, siger Ditte Brøndum.

Det forventes, at arbejdsgiverne vil handle hurtigere, når problemer vedrørende seksuel chikane opstår. Dette ses også tydeligt i godtgørelsesniveauet, der vil blive hævet til cirka en tredjedel højere end i dag i de grove sager.

Fremover får alle ansatte pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane på arbejdet, hvis man bliver opmærksom på det, og ikke selv kan løse problemet. Efter de nye regler får arbejdsgiveren en tydelig pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed.

Læs også: Sexchikane: Socialrådgiver fik 2,3 millioner kroner i erstatning