Facebookgrupper til arbejdsmiljørepræsentanter

Både DS og FH har oprettet lukkede facebookgrupper til arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der er mulighed for at hente erfaringer og stille spørgsmål til andre AMiR.

DS har oprettet en facebookgruppe for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af DS. Gruppen hedder ’Arbejdsmiljørepræsentanter i Dansk Socialrådgiverforening’.

Der er en lukket gruppe, hvor AMiR kan udveksle erfaringer og ideer og dele viden om arbejdsmiljøarbejdet og rammerne for det. Der er nu over 80 medlemmer – og der er plads til flere.

Fagbevægelsens Hovedorganisation har også oprettet en facebookgruppe til arbejdsmiljørepræsentanter. Den hedder ’AMR Netværk’ – her kan man få tips og ideer fra næsten 2.000 arbejdsmiljørepræsentanter fra alle FH’s organisationer.