Bureaukrati på jobcentre er vokset

Bureaukrati belaster socialrådgivere i jobcentre, og knap otte ud af ti oplever, at de i dag bruger mere tid på bureaukrati og administration end for to år siden, viser ny undersøgelse. DS’ formand kalder udviklingen meget bekymrende.

Knap otte ud af ti socialrådgivere på jobcentrene oplever, at den tid, de bruger på bureaukrati er steget gennem de seneste to år. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening har lavet i samarbejde med Ugebrevet Mandag Morgen.

45 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer, at tidsforbruget til administration og interne opgaver er blevet ”noget større”, og 34 procent svarer, at tidsforbruget er blevet ”markant større”. 20 procent mener, at det er ”det samme”, mens kun en procent mener, at det er blevet ”noget mindre”.

En af deltagerne i undersøgelsen sætter følgende ord på konsekvenserne af det voksende bureaukrati i jobcentrene:
”Der er en generel tendens til, at dokumentationskravene stiger, hvilket medfører mindre tid til borgeren og mindre tid til overvejelse af det rigtige beskæftigelsesrettede initiativ.”

Høje dokumentationskrav er tidsrøver

I undersøgelsen er socialrådgiverne blevet bedt om at komme med deres bud på, hvilke forhold der tager mest tid fra kontakten med borgerne og den beskæftigelsesrettede socialfaglige indsats.

På baggrund af svarene er der lavet en top ti over de største tidsrøvere (se faktaboks), hvor høje dokumentationskrav indtager førstepladsen. Problemer med it-systemer, der ikke virker, er for langsomme, ikke arbejder sammen eller ikke understøtter indsatsen, scorer også højt på listen.

Ud over det bureaukrati, som udspringer af de lovbestemte krav til dokumentation om samtaler med borgerne, nævner flere af undersøgelsens deltagere, at kommunens interne organisering stjæler tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats. Det drejer sig om interne bureaukratiske procedurer og arbejdsgange, omorganiseringer og interne møder.
Kommunernes selvskabte bureaukrati er ikke med på top ti-listen, men i undersøgelsens kvalitative kommentarer påpeger mange af de deltagende socialrådgivere, at kommunens selvskabte bureaukrati er en stor tidsrøver.

DS: Bekymrende, at bureaukrati vokser

Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, pointerer, at den nye undersøgelse dokumenterer, at der trods mange løfter om afbureaukratisering, fortsat er et stort behov for at luge ud i meningsløst bureaukrati og overflødige regler på beskæftigelsesområdet.

– Det er meget bekymrende, at man ikke kan få øje på regeringens eget ønske om at afbureaukratisere den offentlige sektor. Overflødigt bureaukrati og regler, som betyder, at socialrådgiverne halser efter meningsløse deadlines, belaster socialrådgiverne og er med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø. Og it-systemer, der er for langsomme eller ikke taler sammen, udgør også et stress-element i en arbejdsdag, som vi ved, er præget af alt for høje sagstal.

Udvalget bør lytte til socialrådgivernes råd

Godt halvdelen af de 293 socialrådgivere, der har deltaget i undersøgelsen, er kommet med råd til Carsten Koch-udvalget og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om den kommende reform af den aktive beskæftigelsesindsats på jobcentrene. På den baggrund er der formuleret otte råd, som Majbrit Berlau håber, Carsten Koch-udvalget og beskæftigelsesministeren vil lytte til. Det første råd lyder: En reel og gennemtænkt afbureaukratisering.
Majbrit Berlau understreger, at en reform af beskæftigelsesindsatsen forudsætter en reel afbureaukratisering – og en tillidsreform.
– Og jeg forventer, at tillidsreformen vil skabe rum til det, som socialrådgivere er bedst til: En helhedsorienteret indsats, så vi hjælper borgerne tilbage i beskæftigelse eller uddannelse.


Top ti over tidsrøvere

  1. Høje dokumentationskrav
  2. Administration af krav til opfølgning
  3. Samme oplysninger skal tastes ind i to eller flere databaser
  4. At der ikke bliver givet ordentlig indføring i ny lovgivning
  5. Vejledninger, bekendtgørelse mv. i forbindelse med ny lovgivning komme så sent, at arbejdet starter på et ufuldstændigt grundlag
  6. Ustabile it-systemer, der ofte går ned
  7. Indsatsen tilrettelægges ud fra mulighederne i refusionsordningerne
  8. It-systemer, der ikke spiller sammen
  9. Administration af sanktionsregler
  10. It-systemer til støtte af ny lovgivning kommer for sent

Kilde: ”Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats”, Dansk Socialrådgiverforening og Mandag Morgen

Læs hele undersøgelsen