DS: Stærkt signal med fælles lønmodtagerkampagne

I en ny stor kampagne står de to hovedorganisationer FTF og LO sammen om et valgoplæg. De ønsker, at den kommende regering – uanset valgudfaldet – skal sætte lønmodtagernes vilkår på dagsordenen.

Uanset sammensætningen af den kommende regering skal der føres en økonomisk politik, der aktivt fremmer beskæftigelsen for at få alle i arbejde. Det mener de to hovedorganisationer FTF og LO. Derfor er de gået sammen om kampagnen ”Sammen skaber vi værdi”, hvor de præsenterer deres oplæg til det kommende folketingsvalg.

Kampagnens overordnede budskab er, at lønmodtagernes indsats er helt afgørende for det danske samfund, og at politikerne derfor skal tænke aktivt og offensivt sammen med lønmodtagerne og arbejdsgiverne for at få flere i arbejde. De ledige skal uddannes, så de kan matche fremtidens job, og social dumping skal bekæmpes, så vores velfærd ikke bliver undermineret.

Sammen står vi stærkere

Dansk Socialrådgiverforening er som en del af FTF også med i kampagnen, og formand Majbrit Berlau er rigtig glad for det omfattende samarbejde.

– Jeg er overbevist om, at vi står bedre, når vi står sammen. Og der er ingen tvivl om, at det sender et stærkt signal, når de to hovedorganisationer går sammen for at kæmpe lønmodtagernes sag i valgkampen, siger hun og fortsætter:

– Det er rigtig vigtigt, at lønmodtagernes arbejdsvilkår kommer på den politiske dagsorden – for eksempel de omfattende udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Gennem kampagnen kommer vi med vores bud på en ny politik, så vi sammen kan styrke samfundet. Nu bliver det så spændende at se, hvilke partier der vil lytte og handle i lønmodtagernes interesse.


22 politiske forslag

I løbet af de næste uger vil organisationerne fremlægge i alt 22 konkrete politiske forslag. I denne uge har de to formænd Bente Sorgenfrey (FTF) og Harald Børsting (LO) præsenteret fem overordnede temaer for deres oplæg:

  • En ny investeringsplan som skal skabe nye job for at opveje det massive tab af arbejdspladser, der har skabt utryghed blandt lønmodtagerne.
  • Øgede investeringer i uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatser blandt andet for at løfte ufaglærte til faglært niveau
  • Bedre velfærd ved en fortsat vækst i det offentlige og bedre samspil med det private
  • At udvikle styringen af den offentlige sektor og afskaffe unødigt bureaukrati gennem en forpligtende rammeaftale mellem politikerne, fagbevægelsen og arbejdsgiverne
  • En styrket indsats for bedre arbejdsmiljø og mod social dumping

De to hovedorganisationer FTF og LO repræsenterer tilsammen næsten 100 fagforeninger med i alt omkring 1,5 millioner lønmodtagermedlemmer.

Se mere om kampagnen på hjemmesiden skabervaerdi.dk og følg med på Facebook: www.facebook.com/sammenskabervivaerdi