Ny SDS-formand kæmper for kvalitet i uddannelsen

Den største udfordring på socialrådgiveruddannelsen er den dalende kvalitet, mener SDS-formand Anna Sofie Vedersø Larsen, som også vil styrke forbindelsen mellem teori og praksis.

Den nye formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende har et klart mål: At nyuddannede socialrådgivere skal være bedst muligt rustet til at varetage en profession under pres.

– Jeg tror, at den største udfordring, vi har lige nu i vores uddannelse, er, at kvaliteten er dalende. Det handler mere om kvantitet i form af, at så mange som muligt skal igennem. Uddannelsen er delt op i korte moduler med få undervisningstimer, og der er meget lidt feedback fra underviserne. Det er noget af det, vi kæmper for at forbedre i SDS, forklarer formanden

Flere skal med i fællesskabet

Et andet problem er, at teorierne fra studiebøgerne og den virkelighed, som de studerende bagefter skal finde fodfæste i, er for mange skridt fra hinanden, påpeger Anna Sofie Vedersø Larsen. En virkelighed, hvor fødderne skal stå fast i et krydspres mellem arbejdsgivere, borgere og politikere.

– Man har kun et enkelt praktikforløb undervejs. Det giver et for lille praktisk indblik i det arbejdsfelt, hvor meget komplekse menneskelige problemstillinger udspiller sig. Derfor arbejder vi i SDS konkret på, at socialrådgiveruddannelsen skal indeholde to praktikker.

Når formandskabet om et lille år lukkes i, er der et andet aftryk, hun håber at efterlade.

– Jeg vil gerne øge organiseringsgraden, som har været dalende. Vi er udfordret af at unge stiller spørgsmålstegn ved, hvad en sammenslutning som SDS er, og hvad fagforeninger i det hele taget kan bruges til. Jeg vil gerne være med til at skabe en fortælling, som klart formidler dette.

Læs portræt af den nye formand for de socialrådgiverstuderende i Socialrådgiveren nummer 5, som udkommer 9. april