Ny socialchef-formand: Tværgående indsats er godt, men…

Socialchefernes nye formand, Helle Linnet, er tilhænger af at styrke den tværgående indsats i kommunerne. Men hun understreger, at der stadig bør være rum til at indsætte adskillige sagsbehandlere i komplekse familiesager.

Den nye formand for Foreningen af Social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer, 58-årige Helle Linnet, bakker op om målet om at nedbryde ”siloerne” i de kommunale forvaltninger til fordel for en tværgående tankegang og indsats.

Men hun har en vigtig tilføjelse:

– Jeg vil til enhver tid forsvare, at der i for eksempel en kompleks familiesag med mange problemstillinger kommer lige så mange sagsbehandlere på banen, som behovet for specialistviden på de forskellige områder kræver. Til gengæld er det så vigtigt, at der er én koordinerende person eller tovholder i sagen, som hjælper familien med at overskue tingene, for det skal de ikke selv stå med.

Kommunal målsætning giver socialrådgivere ny rolle

Helle Linnet, som har overtaget formandshvervet efter Ole Pass, påpeger desuden, at kommunernes mål om i højere grad at gøre borgerne og deres netværk til aktive medspillere i eget liv har givet de kommunale socialrådgivere en ny rolle:

– De skal facilitere og hjælpe med at inddrage både borgeren og borgerens netværk, når problemerne skal løses. På den måde er de også i højere grad blevet medspillere og medinddragende som sagsbehandlere. Selvfølgelig har de stadig myndighedsrollen og -ansvaret, men jeg mener også, at når de må give afslag på en ydelse eller en anden form for støtte, er det vigtigt, at de samtidig anviser borgeren andre veje, siger Helle Linnet.

Men socialrådgiverne er godt rustet til rolleskiftet, blandt andet i kraft af deres uddannelse, vurderer Helle Linnet, der har 23 års erfaring som leder i Vordingborg Kommune.

Læs portræt af socialchefernes nye formand i Socialrådgiveren 14/14, som udkommer 27. november.