OK13: Regionalt forlig med flere pensionskroner

Socialrådgiverne i regionerne kan se frem til lidt flere penge i pension. DS’ formand, Majbrit Berlau, glæder sig især over en ny bestemmelse om, at arbejdsgiverne fremover skal sikre rammerne for kompetenceudvikling.

Det lykkedes Dansk Socialrådgiverforening fredag at komme i mål med et forlig med Danske Regioner. Forliget betyder, at socialrådgiverne i regionerne kan se frem til lidt flere penge i pension og nye rammer for kompetenceudvikling.

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, kalder det et tilfredsstillende resultat og glæder sig især over de nye bestemmelser om videreuddannelse.

– Med pensionsforhøjelserne tilgodeser vi langt de fleste regionalt ansatte medlemmer, og det er fornuftigt i en situation, hvor der ikke er så mange penge at forhandle om. Og så er der grund til at glæde sig over, at vi sort på hvidt er blevet enige om, at ledelsen skal sikre rammer og betingelser for kompetenceudvikling. Det vil sige, at i forbindelse med at der bevilges videreuddannelse, skal arbejdsgiveren også forholde sig til, hvordan det rent praktisk kan hænge sammen, så man får den fornødne tid, siger Majbrit Berlau.

Aftalen slår fast, at relevant videreuddannelse kan være diplom- og kandidatuddannelser inden for det socialfaglige område

Delpension ny mulighed

De fleste socialrådgiveres pension forhøjes med knap en halv procent, så pensionsbidraget for socialrådgivere på de laveste grundlønninger kommer op på 14,5 procent. For ledere placeret på den laveste grundløn stiger pensionen til 15 procent.

Derudover er der indgået aftale om at hæve ATP-bidraget, så alle socialrådgivere i regionerne rykker op på den næsthøjeste sats, som betyder et bidrag på i alt 2851 kroner.

Det regionale forlig gør det muligt for ansatte over 60 år at gå ned i tid og få udbetalt delpension fra deres pensionsopsparing samtidig med, at man fortsat kan få indbetalt til sin pensionsordning.