Status på coronasituationen

Coronapandemien medfører mange nye tiltag og retningslinjer, og udmeldinger fra myndighederne ændres løbende. Her får du et overblik over status på vaccination, test og afstandskrav, som DS aktuelt har viden om.

Vaccination

Sundhedsstyrelsen har lavet en oversigt over, i hvilken rækkefølge vaccinationerne skal foregå. Den består af 12 målgrupper og er prioriteret efter at minimere død, alvorlig sygdom og smittespredning samt sikring af samfundskritiske nøglefunktioner.

Dansk Socialrådgiverforenings indtryk lige nu er, at de allerfleste socialrådgivere hører til i gruppe 12, – med mindre at man selv tilhører en risikogruppe. DS har dog kontaktet Sundhedsstyrelsen og sundhedsministeren for at afklare, om der er socialrådgivere, der bør rykkes frem i vaccinationskøen, f.eks. til gruppe 4. Det gælder specielt de socialrådgivere, der hyppigt er i tæt fysisk kontakt med udsatte borgere.

Enkelte socialrådgivere vil formentlig få tilbud om tidlig vaccination – f.eks. hvis de arbejder på et botilbud. Det er den lokale ledelse, som træffer beslutning om, hvem der indgår i gruppe 4, som er det frontpersonale, der arbejder særlig tæt på covid-sårbare målgrupper.

Hyppigere test

På pressemødet den 13. januar opfordrede justitsminister Nick Hækkerup til, at man lader sig teste hver uge, hvis man går på arbejde på sin normale arbejdsplads, og især hvis man er i kontakt med mange mennesker. Der er dog ikke lavet generelle retningslinjer fra myndighederne om det.

Bemærk dog, at der er indgået en aftale mellem Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner om tilbud om ugentlig kviktests til ansatte på sociale tilbud.

DS mener, at den ugentlige kviktest bør kunne tages i arbejdstiden.

To meters afstand

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen minimum to meters fysisk afstand mellem personer i det offentlige rum. Det gælder også på arbejdspladser. Undtagelsen er arbejdsfunktioner, der kræver, at man skal være tættere på, f.eks. ved pleje og behandling. Dansk Socialrådgiverforening har desværre hørt om flere eksempler på, at arbejdsgiver ikke synes, at det er vigtigt, at man overholder to meters afstand på arbejdspladsen. Selv om der er tale om en ’anbefaling’ og ikke et lovkrav, er det dog vigtigt at overholde god afstand, idet den engelske virusvariant smitter betydelig mere.

Hvis man er i særlig risiko for alvorlig sygdom af COVID-19, har man dog hele tiden skullet overholde to meters afstand.

Drøft udfordringerne i MED/SU-Arbejdsmiljøudvalg

Der kan være udfordringer ved både vaccinationsindsatsen, øget testning og indretning af arbejdspladsen med øget afstand. Derfor opfordrer Dansk Socialrådgiverforening TR og AMiR at sætte disse emner på dagsordenen. F.eks. således:

  • Hvordan prioriterer ledelsen hvilke medarbejdere, der indstilles til vaccination? Efter hvilke kriterier? Og hvordan kan disse synliggøres og kommunikeres til medarbejderne, sådan at der skabes mest mulig klarhed og ro omkring processen.
  • Hvordan kan vi omsætte myndighedernes opfordring til ugentlig test af medarbejdere, der møder fysisk ind på deres arbejde?
  • Hvordan kan vi sikre, at medarbejdere og borgere holder to meters afstand i vores bygninger?

» Læs mere i Dansk Socialrådgiverforenings FAQ om Corona