Socialrådgivere i Randers bakker op om anonym kollegas kritik

Socialrådgivere i Randers bakker op om anonym kollegas kritik af familieafdelingens arbejdsmiljø, og advarslerne om nye ”Brønderslevsager”. FTR: Vi forsøger at genopbygge tilliden til ledelsen, som nu har beklaget, at de i medierne afviste kritikken.

Der forestår et stort genopbygningsarbejde i Randers Kommunes familieafdeling, efter at en socialrådgiver anonymt i interview med Randers Amtsavis beskrev, hvordan socialrådgiverne er så pressede, at der er risiko for, at børn i stærk mistrivsel ikke får den hjælp, de har behov for – hvorefter ledelsen gik ud i offentligheden og afviste kritikken.

– Vi har haft møde med direktøren for at få genoprettet tilliden mellem de ansatte og ledelsen. Det er en umådelige stor opgave, for tilliden er meget nedbrudt, fortæller socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant, Henrik Manero Hald, og uddyber:

– Det skabte en enorm vrede, at ledelsen reagerede på den anonyme socialrådgivers kritik ved i medierne at spille overraskede over tingenes tilstand, når medarbejderne gentagne gange har forsøgt at råbe ledelsen op, og der er givet en række påbud fra Arbejdstilsynet – som medarbejderne mener, at man ikke er kommet i mål med.  Og så blev socialrådgiverne provokerede over, at ledelsen forsøgte at fralægge sig en del af ansvaret og lægge det over på den lokale tillidsrepræsentant.

Fællestillidsrepræsentanten har flere gange tidligere advaret om de dårlige arbejdsforhold.

Alarmklokkerne ringede meget højt

Sidst i september fik en anonym socialrådgiver alarmklokkerne til at ringe meget højt, da hun i Randers Amtsavis advarede om forholdene i Randers Kommunes familieafdeling under overskriften: ”Socialrådgiver slår alarm – vi taber børnene”.

Hun sagde blandt andet:

”Som socialrådgiver må man altid leve med, at man ikke kan nå det hele, men det har for længe været helt uacceptabelt. Der kan gå uger – ja op til måneder, fra man har rettet henvendelse til familieafdelingen til man taler med barnet første gang. Jeg tænker bare: Hvad kan der ikke nå at ske i den tid, hvor sagen har ligget i en bunke, som ingen kan nå”.

Den anonyme socialrådgiver understregede, at det er utroligt, at der endnu ikke er dukket en ”Brønderslevsag” op.

Ledelsen afviste kritik

Ledelsen reagerede ved afvise kritikken over for Randers Amtsavis.

Familiechefen sagde blandt andet:

”Var medarbejderne da bare kommet til os, så kunne vi have reageret på det. Det har vi jo ingen mulighed for nu.” Og den daglige leder udtrykte undren over, at den anonyme socialrådgiver ikke var gået til sin tillidsrepræsentant.

”Tænk at man ikke har så meget tillid til sine egne kolleger, som man selv har valgt som tillidsrepræsentant – hvordan kan man være nervøse for at gå til dem. Det synes jeg da er tankevækkende.”

Socialrådgivere efterlyser reel dialog med ledelsen

Som nævnt har det provokeret socialrådgiverne meget, at ledelsen har afvist kritikken – og de påpeger i en udtalelse, som de vedtog på et klubmøde den 30. oktober, at ledelsens håndtering af kritikken ikke er befordrende for den dialog, som er nødvendig for at løse familieafdelingens problemer.

I udtalelsen tager socialrådgiverne afstand fra, at ledelsen lod som om, at kritikken fra den anonyme socialrådgiver var ny viden.

”Vi vil gerne gøre ledelsen opmærksom på, at vi som medarbejdere mange gange har italesat det store pres og det dårlige arbejdsmiljø. Kritik af arbejdsmiljøet og belastningsgraden i afdelingen er ved flere lejligheder fremført både over for afdelingsledere samt de øvrige ledelsesniveauer (…) Vi forventer, at ledelsen tilkendegiver, at de naturligvis har været vidende om vores hverdag og vores belastede arbejdsmiljø”, hedder det blandt andet i udtalelsen.

Tillid til tillidsrepræsentanten

Socialrådgiverne udtrykker også kritik af, at ledelsen forsøgte at lægge en del af ansvaret over på den lokale tillidsrepræsentant. I udtalelsen fastslår de derfor, at tillidsrepræsentanten har deres fulde tillid – og de frabeder sig, at ledelsen blander sig i, hvem de har tillid til.

I en mail har ledelsen efterfølgende beklaget udtalelsen om tillidsrepræsentanten – og den øverste chef for Randers Kommunes familieafdeling, Lars Keld Hansen, har meldt ud, at situationen er meget alvorlig – og at alle socialrådgivernes sager nu bliver undersøgt.

Gennemgangen af sagerne er, så vidt fællestillidsrepræsentant Henrik Manero Hald er orienteret, endnu ikke afsluttet.

Ingen hovsa-løsninger

Selv om det har været et hårdt forløb, føler de ansatte ifølge Henrik Manero Hald også en vis lettelse ved at have taget bladet fra munden.

– Vi får nu belyst nogle ting, som forhåbentlig betyder, at vi kan komme videre. Ledelsen er blevet meget lydhør og anerkendende i forhold til, at der er massive arbejdsmiljøproblemer i familieafdelingen. Arbejdstilsynet kommer på besøg igen, og ledelsen vil gerne så hurtigt som muligt lave en plan, som de også kan fremvise på politisk niveau. Det vil vi gerne være med til, men det skal være grundigt, så det ikke bliver til hovsa-løsninger, der ikke følges op af handling.