Gode råd om god modtagelse af borgerne

Få gode ideer til indretning af modtagelse af Borgerservice og samarbejde mellem faggrupper.

KL og FOA har indsamlet erfaringer fra Borgerservice i Aarhus og i Ringkøbing samt fra Borgercenter Børn og Unge i København om, hvordan man på bedste måde kan modtage borgerne i kommunens forvaltninger.

De har haft fokus på, hvordan forskellige faggrupper (også socialrådgivere) kan samarbejde om den gode modtagelse, og hvordan man opnår sikkerhed for medarbejderne og tryghed for borgerne.

Projektet har mundet ud i en række gode konkrete råd om indretning, betjening, ventetid, vagtpersonale, information og konfliktløsning.

Anbefalingen til kommuner, der har brug for at gøre modtagelsen af borgerne bedre, er at lægge ud med at observere borgermodtagelsen set med borgerens øjne. Og især se på samspillet mellem de faggrupper, som er i kontakt med borgerne. F.eks. er samarbejdet mellem vagtpersonale og sagsbehandlerne meget vigtigt.

vpt.dk kan man læse de gode råd, se en video og downloade materialer og en rapport med caseeksemplerne.