Leder: Fokus på fag og arbejdsglæde gennem relationel koordinering

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 29. september 2021.

Når vi lykkes i det tværfaglige samarbejde, oplever mange flere faglige succeser og øget arbejdsglæde. Det gode samarbejde er derfor værd at styrke! Her får I en kort introduktion til relationel koordinering – hvad det er, og hvordan vi kan bruge det i praksis.

De fleste socialrådgivere sidder i stillinger, hvor formålet er at hjælpe mennesker, og hvor det sker gennem en kombination af indsatser fra forskellige fagpersoner. Vi kan alle huske tidspunkter, hvor vi har oplevet et godt samarbejde på tværs, som skabte en positiv forbedring for den borgerindsats, vi arbejdede med. Og vi har alle oplevet det modsatte.

Bo Vestergaard har netop holdt foredrag i Odense og Esbjerg under overskriften ”Sammen skaber vi forandring – relationel koordinering i praksis”. Her satte han fokus på, hvordan vi sikrer bedre tværfagligt samarbejde i hverdagen. Dette sker gennem relationel koordinering, som kort sagt indebærer, at vi, når vi indgår i samarbejde på tværs, opnår størst succes, hvis vi er i stand til at bringe hinandens styrker og viden i spil.

Det handler med andre ord om at tilvejebringe og integrere hinandens relevante viden, og omsætte den til fælles mål og planer for det menneske eller den opgave, der samarbejdes omkring. Målet er at handle koordineret til gavn for borgeren og/eller opgaveløsningen.
Hvordan udfører vi så den relationelle koordinering i praksis? Bo Vestergaard præsenterede os i løbet af sit foredrag for flere værktøjer, som vi – som han siger – kan ”plukke” fra som det lige passer i den givne situation, vi står i. Flere af disse værktøjer fik en varm modtagelse blandt publikum til foredraget, og én hæftede sig blandt andet særligt ved det, at man som mødeleder eller facilitator kan sikre, at alle er med på hvad der skal ske på mødet, ved at starte mødet med en kort gennemgang af mødets mål og rammer, og ved visuelt at angive formålet med mødet ved eksempelvis at skrive det på en tavle.

Et andet værktøj, som en faglig koordinator i en kommune bed særligt mærke i var, at man kan sikre, at alle har noget at byde ind med, ved at give mødedeltagerne et par minutter til at skrive deres svar til et spørgsmål ned. På den måde bliver det mere sandsynligt, at alle deltagere byder ind og taler nogenlunde lige meget – en central pointe i en styrket relationel koordinering.

Generelt byder foredraget også op til øget selvindsigt, og flere påpegede, at de måske skal være mere åbne for at gøre tingene på en anden måde, end de plejer, hvis en kollega kommer med en god ide. Og være åbne for, at de måske ikke på forhånd ved, hvad deres kolleger i de tværfaglige samarbejder har at byde ind med.

Det råd er hermed givet videre sammen med et par konkrete værktøjer til at øge den relationelle koordinering og det gode tværfaglige samarbejde. God arbejdslyst!

» Her finder I Bo Vestergaards slides fra oplægget.

Månedens regionale input til TR-nyhedsbrevet er lavet af DS Region Syds virksomhedspraktikant Camilla Mygind i dialog med mig. Camilla har deltaget i begge foredrag, TR-stormødet og mange andre aktiviteter med henblik på at opnå ny viden og derved få bedre jobmuligheder. Camilla siger vi farvel til samtidig med at nyhedsbrevet udkommer – hun skal nemlig starte arbejde!

Jeg vender tilbage i næste TR-nyhedsbrev. Indtil da må I have god fornøjelse med de mange værktøjer i DS’ løsningskataloger ”Sammen skaber vi forandringer”.

Mie Vode Moll
Regionsformand
Dansk Socialrådgiverforening Region Syd