DS: Matchgrupper skal erstattes af ny visitationsmodel

Dansk Socialrådgiverforening bakker op om at afskaffe matchgrupper og foreslår en ny visitationsmodel, hvor kontanthjælpsmodtagere deles op i de arbejdsmarkedsparate og de indsatsparate.

Regeringen har endnu ikke offentliggjort sit udspil til en kontanthjælpsreform, men i går løftede beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i et interview med Politiken sløret for nogle af elementerne i den kommende reform.

Ministeren vil bl.a. afskaffe matchgruppesystemet, og i stedet skal alle kontanthjælpsmodtagere omfattes af en ”aktiv indsats”. Til Politiken forklarede Mette Frederiksen, at det betyder, at der vil blive stillet langt flere krav – ikke mindst til dem, der hidtil har været placeret i matchgruppe tre.

Meningsfulde tilbud kræver investeringer

I en række medier heriblandt Politiken.dk konstaterer socialrådgiverformand Majbrit Berlau, at beskæftigelsesministerens foreløbige udmeldinger om, hvad kontanthjælpsreformen skal indeholde, ligger godt i tråd med, hvad socialrådgiverne selv argumenterer for.

– Matchgrupper er bare et bureaukratisk værktøj. Det er ikke det, der laver indsatsen, siger Majbrit Berlau.

Hun henviser til Dansk Socialrådgiverforenings netop offentliggjorte forslag til en kontanthjælpsreform, hvor en ny visitationsmodel skitseres.

Visitationsmodellen lægger op til, at kontanthjælpsmodtagerne visiteres til to kategorier: Arbejdsmarkedsparat og indsatsparat. De to grupper får to veje gennem systemet: En aktiv tilgang for arbejdsmarkedsparate og en rehabiliterende tilgang for de indsatsparate.

Majbrit Berlau understreger, at en ny visitationsmodel skal suppleres af en håndholdt indsats for den enkelte ledige.

– Alle ledige skal have et meningsfuldt tilbud med udgangspunkt i den enkeltes behov. Og det kræver, at politikerne er villige til at investere i helhedsorienterede og rehabiliterende tilbud.

Læs Dansk Socialrådgiverforenings forslag til en kontanthjælpsreform