Forfatter: Ulighed truer vores samfundsmodel

Den økonomiske ulighed bliver større, og den negative sociale arv lever i bedste velgående. Forfatter og journalist Lars Olsen åbnede minisocialrådgiverdage i Region Øst med bredside til politikerne.

Med sit oplæg om økonomisk ulighed og klasseskel i Danmark var forfatter og journalist Lars Olsen første oplægsholder til minisocialrådgiverdage, Regions Østs socialfaglige arrangement på Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg. Over 200 tilhørere var på plads i det fyldte auditorium.

– De danske politikere – måske lige med undtagelse af Joachim B. Olsen og et par få andre – siger jo, at de støtter den danske velfærdsmodel. Men meget af det, de gør og har gjort de seneste år, trækker i en anden retning. Maskerne i det sociale sikkerhedsnet er trukket større, og flere falder igennem. Selve vores samfundsmodel er ved at forandre sig, og det er vi nødt til at få politikerne til at erkende, slog Lars Olsen fast.

Forfatteren understregede desuden, hvordan politikere i de skiftende regeringer ikke har taget klasseskellene alvorligt:

– Da Inger Støjberg sidst sad i regering, afviste hun os som en forsamling fodformede, rundkredspædagogiske 70’er-levn. Men talgrundlaget er ikke til at tage fejl af. Klasseskellene eksisterer, og økonomisk ulighed hænger uløseligt sammen med ulige muligheder. Når indkomstforskellene stiger, bliver boligmarkedet også mere skævt. De sociale klasser lever mere adskilt, og vi ved, at dette fører til faldende social mobilitet.

En brutal cocktail for de faglærte

Sammen med politikernes skepsis overfor ulighedens konsekvenser, er der under den økonomiske krise kommet flere reformer, der forstærker dem. Blandt andet den stigende pensionsalder og udfasningen af efterlønnen.

– Det er virkelig en brutal cocktail, der er tale om for de faglærte. Politikerne siger, at de gerne vil have flere til at tage en faglig uddannelse, men skaber et arbejdsmarked, der gør det meget svært for netop de faglærte, sagde Lars Olsen.

Denne pointe er særligt vigtig set i lyset af, at prognoser viser, at det er professionsuddannede og fagligt uddannede, der kommer til at mangle fremover, påpegede forfatteren.

– Vi bliver for mange akademikere og for mange ufaglærte.

Arbejderklassefamiliens kollaps

En anden skræmmende tendens, som Lars Olsen frygter også vil vise sig herhjemme, er det som forfatter og Harvard-professor Robert Putnam kalder ”arbejderklassefamiliens kollaps”. Begrebet dækker blandt andet over, at to ud af tre børn i den dårligst stillede tredjedel af den amerikanske befolkning vokser op med kun én forsørger. Ifølge Robert Putnam hænger de mange skilsmisser sammen med den økonomiske utryghed. En utryghed, der også er ved at slå igennem herhjemme.

– Vi har en stor procentdel skilsmisser i underklassen – over 50 procent – mens skilsmisseprocenten for de andre klasser ligger under 15. Men hvor længe går arbejderklassen fri af det høje antal skilsmisser? Som følge af den stigende usikkerhed på arbejdsmarkedet kan man frygte, at skilsmissefænomenet kan kravle op af klassestigen på grund af økonomisk utryghed i familierne.

Faglærtes forhold er afgørende

Spørgsmålet om, hvad der kunne gøres for at få vendt udviklingen, meldte sig fra salen. Ud over at opfordre politikerne til at komme ud af vildfarelsen om, at den økonomiske ulighed i det danske samfund ikke er et problem, svarede Lars Olsen, at sikringen af arbejdspladser og ordentlige arbejdsforhold tor arbejderklassen er en vigtig del af løsningen:

– Hvis jeg var vestsjællandsk politiker, ville jeg tænke mere i arbejdspladser for faglærte. Huske på, at vi ikke kun er et videnssamfund men også stadig et produktionssamfund, der har brug for faglært arbejdskraft.

Han henviste her til den fremsynede egnsudviklingspolitik, der i 1970erne og 1980erne skabte industri- og produktionsjob i Jylland.

– Det gav nye jobmuligheder til folk uden lange uddannelser, og det viser sig nu, at der er markant færre på overførselsindkomst i store dele af Jylland end på Vestsjælland og Lolland-Falster. Det er enormt vigtigt for sammenhængskraften.

Ud over oplægget fra Lars Olsen bød minisocialrådgiverdage i Region Øst på indslag af radiovært og standupper Mads Vangsø, oplæg om etik af socialrådgiver og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening Henrik Mathiasen og oplæg af professor ved CBS, Institut for Organisation Nanna Mik-Meyer om ”hvad det er, der skaber en fagprofessionels viden, gøren, opmærksomhedspunkter osv.”

» Læs mere om regionale arrangementer i DS i kalenderen.