Har du ret til at holde fri i julen?

Mange af os forventer, at vi har ret til at holde fri juleaftensdag og nytårsaftensdag, men det er ikke altid tilfældet.

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke helligdage, men hvis du som socialrådgiver er ansat på en kommunal eller regional arbejdspladser, så sikrer din DS-overenskomst dig, at du har fri de to dage alligevel. I Københavns Kommune er der dog særlige aftaler om frihed juleaftensdag og nytårsaftensdag. Hvis du er i tvivl, om du er omfattet af disse aftaler, så spørg din tillidsrepræsentant.

Hvis du er ansat på en statslig arbejdsplads, er både den 24. december og den 31. december helt almindelige arbejdsdage. Hvis du vil holde fri, skal du altså bruge feriedage eller afspadsering. Hvis du skal arbejde juleaftensdag, får du et tillæg svarende til 25 procent af timelønnen inklusive tillæg for de timer, der ligger efter klokken 14. Men du får ikke ekstra for at arbejde nytårsaftensdag.

Hvis du er privatansat, afhænger din ret til at holde fri af overenskomsten på din arbejdsplads. Hvis du ikke har en overenskomst, kommer det an på indholdet i din ansættelseskontrakt.

Vær opmærksom på, at I kan have lokalaftaler på jeres arbejdsplads, der afviger fra overenskomsten, så du måske ad den vej har ret til frihed med løn den 24. december og 31. december enten helt eller delvist.

Første og anden juledag samt nytårsdag (1. januar) er helligdage, så her har alle fri.