Har du ret til at holde fri i julen?

Mange af os forventer, at vi har ret til at holde fri juleaftensdag og nytårsaftensdag, men det er ikke altid tilfældet.

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke helligdage, men hvis du som socialrådgiver er ansat på en kommunal eller regional arbejdspladser, så sikrer din DS-overenskomst dig, at du har fri de to dage alligevel. I Københavns Kommune er der dog særlige aftaler om frihed juleaftensdag og nytårsaftensdag. Hvis du er i tvivl, om du er omfattet af disse aftaler, så spørg din tillidsrepræsentant.

Hvis du er ansat på en statslig arbejdsplads, er både den 24. december og den 31. december helt almindelige arbejdsdage. Hvis du vil holde fri, skal du altså bruge feriedage eller afspadsering. Hvis du skal arbejde juleaftensdag, får du et tillæg svarende til 25 procent af timelønnen inklusive tillæg for de timer, der ligger efter klokken 14. Men du får ikke ekstra for at arbejde nytårsaftensdag.

Vær opmærksom på, at I kan have lokalaftaler på jeres arbejdsplads, der afviger fra overenskomsten, så du måske ad den vej har ret til frihed med løn den 24. december og 31. december enten helt eller delvist.

Første og anden juledag samt nytårsdag (1. januar) er helligdage, så her har alle fri.

Lukket mellem jul og nytår?

Din arbejdsgiver kan vælge at lukke arbejdspladsen mellem jul og nytår og pålægge medarbejderne at holde ferie. Hvis dette sker, skal din arbejdsgiver sørge for, at I medarbejdere har feriedage til gode og varsle afholdelse af ferie med en måneds varsel. Da første arbejdsdag i juleferien er den 27. december, skulle ferien varsles senest 26. november.

Hvis du har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiver, og arbejdsgiveren ikke har sørget for at reservere et antal feriedage svarende til antallet af dage, hvor der holdes ferielukket, har du ret til at modtage løn under virksomhedslukningen mellem jul og nytår.

Denne særlige regel gælder kun, hvis du har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiveren. Hvis du ikke har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiveren, kan arbejdsgiveren pålægge dig at afholde ferie uden løn.

Reglen om ferielukning mellem jul og nytår gælder kun, hvis arbejdspladsen rent faktisk lukker, og ikke hvis den blot kører på lavt blus. I så fald gælder de almindelige regler for varsling af ferie, og så kan arbejdsgiver kun pålægge dig at afholde ferie, hvis du har ferie at afholde.