Nye ferieregler – ferieplanlægning sommer/efterår 2020

Der er en god ide allerede nu at regne lidt på ferieplanen for sommer-/efterårsferie 2020, da det kan være nødvendigt at overføre feriedage fra indeværende ferieår for at realisere dine ferieønsker.

Selv om der indefryses ferie, kan de fleste fortsat holde sommerferie, som de plejer. Det skyldes, at den ferie, der blev optjent i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019 – svarende til 16,7 betalte feriedage – kan afholdes i perioden fra 1. maj til 30. september 2020. Den 1. september overgår medarbejderne til den nye ferieordning og begynder at optjene og afholde samtidighedsferie efter de nye regler.

Har du ret til sjette ferieuge eller et antal feriefridage, har du stadig disse dage at holde ferie for efter de nugældende regler. Det vil sige, at den sjette ferieuge eller feriefridagene kan afholdes mellem 1. maj og 30. april efter det år, de er optjent i. Du kan således lægge disse dage til i din optælling af feriedage.

Ønsker du at holde efterårsferie i oktober og har afholdt tre ugers sommerferie (15 dage) forudsat du har ret til fem ugers ferie, så skal du gemme feriedage, der er optjent efter de nuværende ferieregler, så de overføres til den nye ordning. Det skyldes, at medarbejderne med de nye ferieregler om samtidighed kun vil have sparet 2,08 dage op ved udgangen af september 2020. Vær også her opmærksom på eventuel ret til 6. ferieuge eller et antal feriefridage.

Det er også muligt at lave en aftale med arbejdsgiver om ferie på forskud, men det kræver som sagt en aftale.

Se konkrete eksempler her: Ny ferielov – overgangsordning