DS-webinar: De nye arbejdsmiljøregler om uklare og modstridende krav

DS inviterer til informationsmøde 16. juni for AMiR og TR om de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om 'Uklare krav og modstridende krav' som følge af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

På informationsmødet får du indblik i de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om uklare krav og modstridende krav i arbejdet. Der tages afsæt i den nye vejledning fra Arbejdstilsynet: Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

Følgende emner bliver gennemgået:

  • Definition af ’uklare krav’ og ‘modstridende krav’.
  • Hvordan afdækkes og vurderes ’uklare krav og modstridende krav’?
  • Hvordan vurderes det, om risikoen for sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget?
  • Hvad er de vigtigste tiltag for at forebygge risiko for de ansatte?
  • Case: Påbud fra Arbejdstilsynet om uklare og modstridende krav.
  • Hvilke forebyggelsesværktøjer kan man bruge?

Informationsmødet foregår online fredag den 16. juni kl. 9-10.30. Tilmeld dig her.