Webinar: De nye arbejdsmiljøregler om uklare og modstridende krav

Informationsmøde for AMiR og TR om de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om 'Uklare krav og modstridende krav' som følge af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

Der tages afsæt i den nye vejledning fra Arbejdstilsynet: Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Følgende emner bliver gennemgået:

  • Definition af ’uklare krav' og 'modstridende krav'.
  • Hvordan afdækkes og vurderes ’uklare krav og modstridende krav’?
  • Hvordan vurderes det, om risikoen for sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget?
  • Hvad er de vigtigste tiltag for at forebygge risiko for de ansatte?
  • Case: påbud fra Arbejdstilsynet om uklare og modstridende krav
  • Hvilke forebyggelsesværktøjer kan man bruge?

Format: Oplæg og spørgsmål

Underviser: Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening

Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter samt -suppleanter i DS.