Vi ønsker dig en rigtig god sommer!

Inden ferien starter, vil vi gerne sige TAK til dig for det store og vigtige arbejde, du hver dag udfører til gavn for medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening. Din indsats er afgørende!

Nu nærmer sommerferien sig for de fleste af os, og håbet om en bedre sommer end sidste år sidder nok i os alle.

Inden ferien starter, vil vi i formandskabet gerne benytte lejligheden til at sige TAK til DIG for det store og vigtige arbejde, du hver dag udfører til gavn for medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening! Din indsats er afgørende.

Vi vil gerne give dig en lille indsigt i vores første halvdel af 2024. Perioden har for vores vedkommende blandt meget andet handlet om:

  • OK24 (selvfølgelig!!)
  • Øget tilstedeværelse på uddannelsesstederne med henblik på især fastholdelse og rekruttering
  • Arbejdspladsbesøg – både på anmodning fra jer og på vores eget initiativ. Disse har handlet om alt fra OK24, arbejdsmiljøproblemer til værdien af medlemskab i DS – og alt derimellem. Vi har været ude på rigtig mange arbejdspladser, og bliv endelig ved med at invitere os.
  • Øget tilstedeværelse og opslag i facebookgruppen for Region Nord, for dermed at skabe øget synlighed blandt vores medlemmer. Samt øget kommunikation til både jer tillidsvalgte og medlemmerne i Region Nord med henblik på at skabe mere sammenhæng og gennemsigtighed i vores fælles DS.
  • Forhandling af firedages arbejdsuge i flere kommuner
  • Diverse møder med politikere, direktører, chefer mv omkring socialrådgivernes arbejdsvilkår, herunder bl.a. kritik af manglende handling på arbejdsmiljøproblemer, opfordring til at give socialrådgiverne #EnGodStart på arbejdslivet mv.
  • Samt selvfølgelig at tale socialrådgivernes sag i både lokal og landsdækkende presse

Vi ser frem til næste halve år af 2024, hvor der helt sikkert også bliver nok at se til ift. at tale vores fælles fag op og sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kollegaer.

Husk at I som tillidsvalgte altid kan tage fat i os, hvis I har brug for det. Dette uagtet om det handler om deltagelse i et socialt arrangement, hvor I ønsker input fra DS, understøttelse til høringssvar eller hvis der er brug for, at vi griber fat i ledelse, politikere eller presse for at sikre jeres og jeres kollegaers arbejdsvilkår.

Rigtig god sommer – og husk at koble af i in ferie!

Sommerhilsner fra

Trine og Betina

Formandskabet i DS Region Nord