Anmeldelse af arbejdsulykker, der sker under hjemmearbejde

Hvornår er man omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemme? Læs svarene her.

Hvis du kommer til skade, mens du udfører arbejde i dit private hjem i stedet for på din sædvanlige arbejdsplads, kan skaden være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

  • Du er omfattet af loven, hvis du eksempelvis falder over ledningen til din computer og slår hånd og knæ.
  • Du er ikke omfattet af loven, hvis du eksempelvis falder over en cykel i din indkørsel, da cyklen i indkørslen ikke har nogen relation til dine arbejdsforhold.
  • Hvis du kommer til skade under transporten mellem hjemmearbejdspladsen og din sædvanlige arbejdsplads i forbindelse med, at du for eksempel skal hente eller aflevere materialer, vil du være omfattet af loven.
  • Du er ikke omfattet af loven, hvis du går privat ærinder, mens du arbejder fra en hjemmearbejdsplads.

Hvis du kommer til skade på din hjemmearbejdsplads, skal du kontakte din personaleleder/arbejdsmiljørepræsentant (eller en anden person, hvis personalehåndbog/instruks giver anvisning herpå) og melde skaden.

Du skal anmode om en kvittering på din anmeldelse.

Du skal gøre det straks. Du skal ikke vente og se, om der er alvorlige følger, og du skal tale med din læge om skaden, så det er noteret i din journal.

Se DS’ hjemmeside om anmeldelse af arbejdsskader.