Syg under ferie: Nye regler kan give erstatningsferie

Skal du snart på ferie? Tjek de nye ferieregler, som betyder, at det i visse tilfælde er muligt at få erstatningsferie, hvis man bliver syg under sin ferie. Sygdommen skal kunne dokumenteres.

Som noget nyt er der efter 1. maj 2012 mulighed for at få erstatningsferie, hvis man bliver syg under sin ferie. For at få ret til erstatningsferie, skal man have optjent ret til betalt ferie, og man skal kunne dokumentere sin sygdom.

Udgangspunktet er, at man skal fremvise en lægeerklæring eller lignende dokumentation gældende fra og med første sygedag. Opstår sygdommen derfor under en udlandsrejse, må man gå til læge i udlandet for at skaffe den fornødne dokumentation.

Når man er blevet rask, bestemmer man selv, om man vil holde resten af den planlagte ferie, eller om man vil møde på arbejde igen umiddelbart efter, og altså holde den samlede ferie senere.

Hvornår kan erstatningsferien holdes?

Hvis det ikke er muligt at holde erstatningsferien i det løbende ferieår, kan man vælge at få udbetalt ferien eller holde ferien i det efterfølgende ferieår.

Det forventes, at de nye ændringer i ferieloven i relevant omfang snarest muligt vil blive implementeret i ferieaftalerne på det kommunale og regionale område, ligesom Finansministeriet og centralorganisationerne forventer at optage forhandlinger om en tilpasning af statens ferieaftale.

Se mere om de nye ferieregler.