Møder om investeringer på det sociale voksenområde og beskæftigelsesområdet

Kom til fyraftensmøde om de omstillinger til en investeringstilgang, der foregår i kommunerne, og tag dine kollegaer og din leder med, så I sammen kan arbejde videre med tilgangen ’derhjemme’.

Dansk Socialrådgiverforening har gennem de seneste år haft fokus på og forsøgt at fremme de omstillinger til en investeringstilgang, der foregår i kommunerne. Omstillinger hvor der investeres i en fælles tilgang i arbejdet, i en helhedsorienteret tilgang, i en tilgang med borgeren i centrum og en tilgang med fokus på at nå resultater for og med borgeren. Vi har forsøgt at give opmærksomhed til de kommuner, der har skabt resultater på beskæftigelsesområdet, og DS har gennem de seneste år haft et særligt fokus på investeringstilgang på det sociale voksenområde.

I DS tror vi på, at investeringstilgangen er den rigtige for borgerne, for den faglige udvikling af indsatserne og for de socialrådgivere og andre fagprofessionelle, der arbejder på området. I DS mener vi også, at det er den måde der skal omstilles på, når kommunerne nu og i de kommende år skal tilrettelægge arbejdet mere helhedsorienteret efter Én plan og en kommende hovedlov.

Vi er også meget bevidste om, at det kræver en anden måde at arbejde på, når man arbejdet med en investeringstilgang. Det kræver også nogle rammer, som gør det gode arbejde muligt. Investeringstilgangen er også en investering i et godt arbejdsmiljø.

Derfor inviterer DS nu til fyraftensmøder to steder i landet, med oplægsholdere fra to af de kommuner i hver region, som allerede har høstet erfaringer og resultater med investeringstilgangen. Efter de kommunale oplæg kan I dele jeres erfaringer med og/eller drømme og bekymringer for investeringstilgangen med hinanden og repræsentanter fra DS.

Møderne er afholdt i maj og juni 2019.