Et minuts stilhed for dræbt socialrådgiver

Socialrådgiveren, som blev stukket ned af en psykisk syg beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj, er død som følge af sine kvæstelser. I den anledning opfordrer Dansk Socialrådgiverforening til et minuts stilhed i morgen tirsdag kl. 12.

Det er med dyb sorg, at Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, modtog nyheden om, at den 40-årige socialrådgiver, som 7. maj blev stukket ned af en psykisk syg beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj på Lolland, er afgået ved døden om aftenen den 15. maj.

– Det er en dybt tragisk ulykke, som fik den værst tænkelige udgang. Det er en begivenhed, som ryster og berører alle socialrådgivere. Vi opfordrer derfor socialrådgivere i hele landet til at holde et minuts stilhed i morgen klokken 12 i respekt for vores afdøde socialrådgiverkollega, siger Majbrit Berlau.

Også regionsformand Annemette El-Azem udtrykker stor sorg over, at Dansk Socialrådgiverforenings medlem er død.

– Vi håbede til det sidste, så det kom som et chok, at vores medlem døde af sine kvæstelser. Mine tanker går til den dræbtes familie og hans kolleger på Saxenhøj. Han var meget afholdt og efterlader et stort fagligt og menneskeligt tomrum.

Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst har siden ulykken været i tæt dialog med tillidsrepræsentanter og medlemmer i Guldborgsund Kommune. Der er også holdt møde med ledelsen om, at sikkerhedsprocedurer og beredskaber skal ses grundigt efter, og at krisehjælp skal tilbydes mere bredt til de ansatte i kommunen.

Vigtigt at gennemgå sikkerhedsprocedurer

Majbrit Berlau pointerer, at der skal tages hånd om sikkerheden for de ansatte på forsorgshjem og lignende institutioner. Hun opfordrer derfor arbejdspladserne til at gennemgå sikkerhedsprocedurerne og løbende arbejde med risikovurderinger og forebyggelsesinitiativer.

– Det er uacceptabelt, at man skal risikere sit liv, når man går på arbejde. Vi er nødt til at sikre, at der er de bedst mulige rammer for sikkerheden på forsorgshjem, bosteder og udgående funktioner. Det handler både om uddannelse og om normering, så vi kan forebygge optrapning af konflikter.

– Vi har i de sidste år oplevet nedskæringer i psykiatrien, som betyder, at der er borgere med meget tunge problemer, som skal varetages på forsorgshjem og i kommunerne. Derfor bør politikerne i forbindelse med psykiatrireformen have fokus på, at der er brug for behandlingstilbud til den gruppe af udsatte borgere, som også rummer borgere med dobbeltdiagnoser, siger Majbrit Berlau.

– Vi skal passe på os selv, men vi skal også passe på borgerne, og det kræver ordentlige vilkår, understreger socialrådgivernes formand.