Advarer byråd: Integrations-sagstal er alt for høje

Det stigende antal flygtninge presser flere kommuner. I Aalborg har socialrådgiverne i integrationscentret sammen med DS advaret byrådet om, at høje sagstal og manglende midler skader integrationsindsatsen og kan koste sygemeldinger.

Det stigende antal flygtninge og kommunernes fortsatte nedskæringer i budgetterne sætter integrationsindsatsen under pres flere steder i landet.

I Aalborg Kommunes integrationscenter har socialrådgiverne op til 75 sager, langt over DS’ anbefaling på 35-55 sager for socialrådgivere på integrationsområdet, og med budgettet for 2016 er der udsigt til endnu højere sagstal.

Derfor har socialrådgiverne advaret byrådet om, at yderligere forringelser af arbejdsforholdene vil skade integrationsindsatsen og medføre risiko for flere stresssygemeldinger hos socialrådgiverne.

– Vores arbejdsmiljø er allerede påvirket, og vi ønsker ikke, at der skal komme sygemeldinger, før der bliver reageret fra de budgetansvarliges side, fortæller Linda Østergaard Nielsen, tillidsrepræsentant i Jobcenter Integration i Aalborg Kommune.

Forværrede forhold kan medføre ekstraudgifter for kommunen, advarer hun.

– Både med sygemeldinger og mistede resultattilskud. Der er virkelig brug for at investere i dette område, sådan at vi bedst muligt sikrer, at de nye flygtninge lærer dansk og kommer på arbejdsmarkedet.

Rådmand: Ledelsen bør se på arbejdsbyrden

Medarbejderne på integrationsområdet sendte en bekymringsskrivelse til byrådet, hvilket førte til et dialogmøde mellem de ansatte, ledelsen og direktøren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.  Desuden deltog forvaltningens rådmand, Mai-Britt Iversen (S), som lyttede til medarbejderne, men forklarede, at budgettet er forhandlet på plads. Medarbejderne skal derfor ikke forvente flere midler lige nu.

Dog vil der løbende blive set på, om der sker så markante ændringer i antallet af flygtninge, at budgettet skal tilpasses, understreger Mai-Britt Iversen til fagbladet Socialrådgiveren.

– Det er fint, at de ansatte allerede går ind i sagen nu, selvom det, de advarer imod, er situationen, som den kan se ud senere – ikke som den er lige nu. Vi skal selvfølgelig have et ordentligt arbejdsmiljø, så nu er det op til ledelserne at se på medarbejdernes opgaver. Samtidig vil vi i byrådet følge udviklingen tæt og vurdere, om der bliver behov for flere midler til området, siger hun.

DS vil have handling nu

På dialogmødet mellem medarbejdere og ledelse blev det aftalt, at der skal laves handleplaner for arbejdsmiljøet.

Men efter dialogmødet gav en række medarbejdere på et fælles møde for medarbejderne fra DS og HK udtryk for, at de allerede nu overvejer en sygemelding så kraftigt, at kun det kollegiale sammenhold holder dem tilbage.

Derfor opfordrer DS og HK ledelsen til at handle med det samme, fortæller Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.

– Hvis direktøren ikke vil tage det videre til et politisk niveau, er vi nødt til at overveje, om vi skal henvende os til Arbejdstilsynet, for vores medlemmers arbejdsmiljø er i direkte fare. Der er ingen tvivl om, at de er presset til det yderste, så vi er nødt til at reagere nu, hvis vi skal undgå sygemeldinger, siger Mads Bilstrup, som deltog på mødet med DS- og HK-medarbejderne.