Ulovlige sanktioner: Gennemgå alle sager straks

Nogle af de allermest sårbare borgere er blevet trukket ulovligt i kontanthjælp. Og til trods for gentagende henvendelser i løbet af det seneste år fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til kommunernes ledelser har mange kommuner fortsat ikke ryddet op. Det må de i gang med nu, mener Mads Bilstrup.

DR Nyheder fortæller om nogle af de mest sårbare borgere, hvor kommunerne har vurderet, at arbejdsevnen er så forringet, at de skal undtages fra 225-timers reglen. Men ved en fejl er de alligevel blevet sanktioneret for ikke at leve op til reglen. Det drejer sig blandt andet om Preben Jensen, som efter mange års rengøring på skoler har slidt sine nakkehvirvler så meget, at han er vurderet til at have en så begrænset arbejdsevne, at han skal undtages for 225-timers reglen.

I Preben Jensens tilfælde opdagede en socialrådgiver fra Værestedet i Aarhus fejlen. Og Preben Jensen fik tilbagebetalt 33.970 kr., som gjorde det muligt for ham at betale sin huslejegæld. Efter at have boet på gaden, på væresteder og herberger kan han nu komme i betragtning til at få en almen bolig.

– Det er helt afgørende, at kommunerne straks går i gang med at gennemgå alle sagerne. Og det er vigtigt, at det sker manuelt. For som DR kan fortælle, så viste det sig ved en manuel gennemgang i Aarhus, at der var ti gange så mange sager med fejl, som STAR kunne se i deres registerundersøgelse, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Samtidig ser han sagen som et eksempel på, hvor uigennemskueligt og komplekst ydelsessystemet er blevet.

– Som Preben Jensen siger, er det umuligt for ham selv at gennemskue. Det skal det ikke være. Der er et stort behov for et mere enkelt og retfærdigt ydelsessystem. Og det håber jeg virkeligt, at politikerne tager fat på nu, hvor de skal følge op på ydelseskommissionens anbefalinger, siger han.