OK15-aftale: Lønstigninger til kommunale socialrådgivere

Natten til 16. februar blev der indgået en generel OK-aftale på det kommunale område. Dansk Socialrådgiverforening fremhæver generelle lønstigninger, styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø og en ekstra uges lønnet barsel til fædre som hovedelementer i aftalen.

De kommunale arbejdsgivere i KL og Forhandlingsfællesskabet, som forhandler de generelle overenskomstkrav på vegne af 573.000 kommunalt ansatte – heriblandt socialrådgiverne – har natten mellem 15. og 16. februar indgået en aftale om de generelle overenskomster for ansatte i kommunerne.

Med lønstigninger på 5,42 procent over en treårig overenskomstperiode er der udsigt til reallønsstigninger for de kommunalt ansatte.

Det er et rigtigt fornuftigt første skridt frem mod at Dansk Socialrådgiverforening skal forhandle socialrådgivernes overenskomster på plads med KL senere i februar, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Det er et bedre økonomisk resultat, end vi så ved OK11 og OK13. Vi efterspurgte en aftale, som afspejler, at vi er på vej ud af den økonomiske krise, som overenskomstforhandlingerne i 2011 og 2013 bar præg af, og det mener jeg, vi har fået. Så vi er tilfredse med den generelle aftale. Selvom det ikke er et prangende resultat, er det et fornuftigt udgangspunkt for DS’ egne OK-forhandlinger med KL, som vi afslutter i slutningen af februar.

Socialrådgivernes formand er også tilfreds med fortsættelsen af reguleringsordningen.

– Det er reguleringsordningen, som sikrer, at hvis det private arbejdsmarked for alvor kommer i gang og får lønfremgang til følge, ja så smitter det positivt af på os offentlig ansatte.

Ingen forringelser af repræsentanters sikkerhed

I efteråret 2014 lagde KL vægt på, at de ønskede at fjerne beskyttelsen af blandt andet suppleanter for medarbejderrepræsentanter.

Denne forringelse har Dansk Socialrådgiverforening advaret kraftigt imod, og det er derfor med stor tilfredshed, at formand Majbrit Berlau konstaterer, at sådanne forringelser er blevet taget af bordet.

– Det ville have været en forringelse både for medarbejdere og arbejdsgivere. Mange arbejdspladser nyder godt af, at for eksempel tillidsrepræsentant-suppleanter kan påtage sig TR-opgaver. Derfor er det rigtig glædeligt, at OK-forliget respekterer beskyttelsen af både medarbejderrepræsentanter og suppleanter.

OK-forliget lægger op til et periodeprojekt, som fokuserer på værdien af den danske model, herunder betydningen af medarbejderrepræsentanternes funktion og rolle, samt den lokale dialog og MED-arbejdet.

– Aftalen sætter fokus på lokale løsninger og værdien af den enorme indsats, som vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter gør. Det er en styrkelse af den danske model, og med en treårig overenskomstperiode får vi arbejdsro til indsatsen, siger Majbrit Berlau.

Styrkelse af barsel og psykisk arbejdsmiljø

Majbrit Berlau glæder sig også over, at OK-forliget har resulteret i muligheden for en ekstra uges lønnet barsel til fædre.

– Det er en vigtig styrkelse af barselsforholdene og et vigtigt skridt i retning af større ligestilling på arbejdsmarkedet.

Socialrådgivernes formand fremhæver også den forstærkede indsats på det psykiske arbejdsmiljø samt fortsættelsen af tryghedspuljen, der blandt andet indebærer, at medarbejdere, som afskediges på grund af budgetbesparelser, organisationsændringer eller nedlæggelse af arbejdspladser, kan søge midler til videre- og efteruddannelse i opsigelsesperioden.

De generelle forhandlinger på det regionale område forventes afsluttet 20. februar. De endelige forhandlinger af de specielle krav – Dansk Socialrådgiverforenings egne krav til arbejdsgiverne – er fastsat til 26. februar på det kommunale område og 27. februar på det regionale område.


Få DS-forhandlerne ud på din arbejdsplads

Når de endelige forhandlingsresultater ligger fast ved udgangen af februar, vil Majbrit Berlau og resten af Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation besøge en række faglige klubmøder rundt om i landet for at redegøre for OK15-resultatet, inden resultatet skal til urafstemning blandt DS-medlemmerne.

Hvis du ønsker at holde et klubmøde med en DS-forhandler på din arbejdsplads, skal du kontakte din DS-region, eller en af DS’ konsulenter på det statslige område, afhængig af, om du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat.

Desuden holdes der møder for tillidsrepræsentanter, hvor OK15-resultaterne også vil være på dagsordenen. I Region Øst finder mødet sted tirsdag den 3. marts, i Region Syd holdes møde fredag den 13. marts og i Region Nord mandag den 16. marts.