Sådan kommer du i gang med supervision på jobbet

Mere end ni ud af ti regionsansatte socialrådgivere mener, at supervision er relevant for deres arbejde. Men kun 60 procent af dem får supervision, viser en undersøgelse. Det skal nye inspirationsmaterialer fra DS og regionerne lave om på.

Supervision er efterspurgt af socialrådgivere. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening har lavet sammen med Danske Regioner.

130 socialrådgivere ansat i regionerne – heraf ni ledere – er blevet spurgt om deres erfaringer med og ønsker til supervision.

Undersøgelsen viser, at 93 procent af de regionsansatte socialrådgivere mener, at supervision er relevant for deres arbejde. Men kun godt 60 procent af socialrådgiverne får selv supervision. Af dem er 65 procent tilfredse eller meget tilfredse med supervisionen.

De adspurgte socialrådgivere nævner muligheden for fordybelse og refleksion, ideer til nye løsninger på vanskelige problemer samt øget kompetenceudvikling som de vigtigste resultater af supervision.

DS vil have flere i gang med supervision

Men endnu flere socialrådgivere skal udnytte mulighederne i supervision, mener Dansk Socialrådgiverforening.

Derfor har DS – på baggrund af et overenskomstprojekt, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011 – sammen med Danske Regioner udarbejdet et fælles inspirationsmateriale ”Supervision som udviklingsværktøj”.

Her finder du – ud over flere interviews om supervision – en tjekliste for de spørgsmål, der kan tages udgangspunkt i, hvis I overvejer at indføre supervision på din arbejdsplads.