OK18 – krav fra DS og den videre proces

DS har nu udtaget krav på statens område, og der er et helt tydeligt krav om bedre løn og højere tillæg til de statslige socialrådgivere. CFU, som er vores forhandlingsfællesskab på statens område, udveksler krav med Moderniseringsstyrelsen til december.

Stor tak til alle de klubber, som har sendt ønsker og prioriteringer ind til de kommende overenskomstforhandlinger. Fra flere har vi hørt, at prioriteringsspillet især har været godt. Det er vi selvfølgelig meget glade for at høre.

Hovedbestyrelsen har i sidste uge godkendt de krav, der nu stilles fra Dansk Socialrådgiverforening.

Kravene skal i første omgang sendes til CO10 – vores centralorganisation – og koordineres med de andre CO10-organisationers krav, inden den samlede pakke sendes til CFU, der er forhandlingsfællesskabet for alle statsansatte.

CFU’s krav udveksles med Moderniseringsstyrelsen til december, og så går de egentlige forhandlinger i gang derefter.

Der er stadig ingen afklaring af, om der kommer puljer til organisationernes egne forhandlinger, men der er et stort pres fra især OAO-Stat og de mindre organisationer i CO10, herunder DS, om puljer. Hvis der kommer puljer, starter disse forhandlinger i januar/februar 2018, så en ny organisationsaftale kan være på plads inden udgangen af februar, så den kan træde i kraft 1. april 2018.

Hovedbestyrelsens krav handler blandt andet om højere løn, forhøjelse af alle tillæg og seniorrettigheder.