Fem fagforbund: Væk med effektiviseringsbidraget

Tiden er inde til at droppe kommunernes effektiviseringsbidrag. Det bedste sted at starte en genopretning af velfærden er ved at afskaffe det helt umulige effektiviseringsbidrag, siger FOA, Danmarks Lærerforening, BUPL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Når regeringen og KL om kort tid giver hinanden hånden på en ny økonomiaftale, så er det ifølge de fem fagforbund, der er samlet i Virkelighedens Velfærd, bydende nødvendigt, at det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsbidrag for kommunerne sløjfes helt.

Onsdag starter den allersidste fase i forhandlingerne om en ny kommuneaftale om økonomien for 2020.

”Aftalen bør betyde, at effektiviseringskravet skal væk. Det er meget afgørende, hvis regeringen vil vise danskerne, at den mener det alvorligt, når den lover en start på at genoprette velfærden, siger Bodil Otto, formand fra HK/Kommunal.

”Vi er med på, at man ikke kan råde bod på et tiårs nedskæringer med én aftale. Men vi har brug for, at regeringen viser en ny vej – et økonomisk paradigmeskifte, hvor offentlig service opfattes som investeringer i mennesker og i hele samfundets fremtid. Her trækker effektiviseringsbidraget i den helt gale retning,” supplerer Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Effektiviseringskravet betyder i dag, at kommunerne årligt skal effektivisere for én milliard kroner. Pengene skal findes ved at gøre ting mere effektivt i landets 98 kommunerne efter en liste med meget håndfaste krav. En halv milliard kroner går så til regeringen, den anden halve milliard får kommunerne selv lov til at beholde.

”Et opgør med effektiviseringsbidraget betyder ikke, at kommunernes ikke kan hente effektiviseringsgevinster i fremtiden. Men pengene kan nu bruges på den borgernære velfærd i stedet for at kommunerne forlods er bagud på point, når man skriver under på aftalen med regeringen,” siger Mona Striib, formand for FOA.

FOA, Danmarks Lærerforening, BUPL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening arbejder sammen i Virkelighedens Velfærd repræsenterer op mod 350.000 kommunalt og regionalt ansatte.

”Danmark har aldrig været rigere, men alligevel presses kommunerne år efter år. Der er i dag stadig 30.000 færre kommunalt ansatte end for ti år siden. Lad nu kommunerne få luften igen. Afskaf effektiviseringsbidraget,” siger Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening.

”Regeringen og støttepartierne har forpligtet sig til en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre, og hvor velfærden gradvist udvikles. Det mål bakker vi i organisationerne bag Virkelighedens Velfærd op om. Derfor forventer vi også en ny måde at samarbejde på mellem kommuner og regering, og effektiviseringskravet er et effektivt første skridt” siger Elisa Rimpler fra BUPL.