Har du gode TR-vilkår?

De gode TR-vilkår på kommunale og regionale arbejdspladser kommer ikke nødvendigvis af sig selv - selv om du har ret og krav på vilkår, som tillader dig at varetage hvervet. DS står klar til at sparre og hjælpe dig med at forbedre dine vilkår.

Dit arbejde som tillidsrepræsentant er afgørende for dine kollegaers arbejdsliv. Men TR-opgaverne prioriterer ikke altid sig selv i en travl socialrådgiverhverdag, derfor er gode vilkår for TR-arbejdet helt nødvendigt for at kunne løfte TR-opgaverne i hverdagen.

TR-vilkårene er vidt forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads og derfor er der heller ikke en fælles tilgang til at opnå tilfredsstillende vilkår for TR-arbejdet. Det som virker på den ene arbejdsplads, virker ikke på den anden arbejdsplads.

På nogle arbejdspladser er det således en forhandlet aftale om tid og sagsreduktion, som er nødvendig. På andre arbejdspladser er der mere brug for en forventningsafstemning, hvor TR og DS-konsulent vurderer en hensigtsmæssig strategisk indsats med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Det kan fx være i forhold til arbejdspladsens historik for TR-vilkår, TRs opbakning fra klubbens side og TRs samarbejdsrelationer med den lokale ledelse. Jo større legitimitet TR er i besiddelse af i forhold til klubben og ledelsen på arbejdspladsen, jo bedre TR-vilkår vil kunne opnås.

Du kan altid drøfte dine TR-vilkår med din DS-konsulent til TRUS-samtaler eller ved andre lejligheder, og sammen kan I finde den vej eller strategi, der giver bedst mening i forhold til netop din arbejdsplads og dine TR-vilkår.