Socialrådgivere kan søge millioner til efteruddannelse

Kommunale socialrådgivere, som arbejder med at implementere beskæftigelsesreformen, får afsat fem millioner kroner til at styrke deres kompetencer inden for rehabilitering og tværfagligt samarbejde i beskæftigelsesindsatsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu afsat 5 millioner kroner til, at 625 kommunalt ansatte socialrådgivere, som arbejder med beskæftigelsesreformen, kan tage efteruddannelsesmodulet ‘Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen’.

Midlerne fra styrelsen dækker godt 80 procent af udgifterne til efteruddannelsen, mens de kommunale arbejdsgivere skal dække resten.

DS: Vigtigt kompetenceløft

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau ser frem til, at diplomuddannelsen går i gang.

– Det er positivt, at styrelsen har sat midler af til, at så mange socialrådgivere kan få dette vigtige kompetenceløft, som kan styrke implementeringen af beskæftigelsesreformen i kommunerne. Vi er meget tilfredse med, at der nu bliver sat midler af til reelt kompetencegivende diplomuddannelser i stedet for diverse kurser, som ikke altid har haft den ønskede kvalitet. Det har vi arbejdet for i mange år.

Men kommunerne har også en vigtig opgave i at sikre, at den nye viden bliver forankret og delt i kommunerne, understreger socialrådgivernes formand:

– Vilkårene for efteruddannelse i kommunerne er stadig en udfordring. Vi har set, at dårlige vilkår for at tage efteruddannelse har betydet, at mange falder fra eller ikke får det optimale ud af efteruddannelsen. Derfor bør arbejdspladserne drøfte med den lokale tillidsrepræsentant, hvilke vilkår, der bør være for at tage af sted på efteruddannelse. På den måde sikrer man, at midlerne får optimal effekt i kommunerne, og socialrådgiverne kan få et reelt kompetenceløft.

Allerede åbent for tilmelding

Det er landets professionshøjskoler, som står for undervisningen, og efteruddannelsen skal styrke deltagernes kompetencer i rehabilitering og tværfagligt samarbejde samt i at koordinere forløb for personer med nedsat arbejdsevne og behov for rehabilitering.

De interesserede kommuner skal kontakte professionshøjskolerne for at få del i de 625 pladser.

Midlerne kan anvendes til både arbejdspladsrekvirerede forløb og forløb med individuel tilmelding i perioden 1. juni 2014 til 31. juli 2015.