Handicappede skal have fast sagsbehandler

Én borger - én sagsbehandler. Det er målet med den organisationsændring, som Handicapcenter København står over for. DS kalder det et skridt i den helt rigtige retning.

Sidst i oktober besluttede socialudvalget i Københavns Kommune, at Handicapcenter København skal gennem en større organisationsændring, der skal sikre, at socialrådgiverne på handicapcentret fremover kan arbejde helhedsorienteret med borgerne. De seneste år har arbejdet været præget af fragmenteret opgaveløsning, og en stor gruppe borgere har udtrykt utilfredshed med den service, de mødte i handicapcentret.

Behov for forandring

– Vi har tidligere lavet flere brugerundersøgelser, og de viste, at mange borgere var utilfredse med handicapcenteret. Desuden mente forældrerådet og centerrådet, at borgerne blev sendt for meget rundt i systemet på egen hånd, og at LEAN var en forhindring for at yde en god, helhedsorienteret sagsbehandling. Derfor fik vi lavet en ”ude-fra-og-ind”-analyse af organisationen, forklarer Vibeke Ries, myndighedschef i Handicapcenter København, og fortsætter:

– Analysen viste, at borgerne især har behov for en helhedsorienteret tilgang med styrket fokus på råd og vejledning. Tidligere har vi inddelt arbejdet sådan, at vi hver især var specialister i paragraf det og det for at sikre os, at der var helt styr på juraen. Det gjorde, at vi mistede fokus på, hvad borgerne egentlig havde brug for. Den nye organisering skal understøtte, at hvis vi giver borgerne afslag et sted, så skal vi sørge for, at vi får dem gelejdet videre til, hvad de ellers kan søge. Vi skal have fokus på hele borgeren.

Glæde men også bekymring blandt medarbejderne

Galina Schiff, der er tillidsrepræsentant  for handicapcentrets socialrådgivere, bakker op om organisationsændringen, men ser også udfordringer:

– Det er fint, at ændringerne lægger op til sparring i tværfaglige teams, men hvad sker der med ”min” sagsbunke, når jeg ikke er her? Vi har før været vant til at kunne komme tilbage til et tomt skrivebord efter sygdom eller ferie, og vi er bekymrede for, hvad den nye måde at arbejde på vil få af konsekvenser. Samtidig oplever vi, at vi i de senere år med LEAN har opnået et højt, ensartet fagligt niveau gennem tæt sparring og faste arbejdsgange. Kan vi bibeholde det, når vi nu kommer til at sidde med egne sager?

Trods bekymringerne har Galina Schiff tiltro til, at medarbejderne ikke bliver koblet af, nu hvor organisationsændringen skal gå fra hensigtserklæringer og handlingsplaner til virkelighed:

– Vi har sat ord på vores bekymringer flere gange overfor både myndighedschefen og områdecheferne. Det er mit indtryk, at der bliver lyttet, og at vores bekymringer er taget med til politikerne. Nu må vi afvente og se resultaterne af arbejdsgruppernes indsats, når organisationsændringerne bliver ført ud i livet til marts.

DS: Et skridt i den helt rigtige retning

Annemette El-Azem, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst, ser også positivt på organisationsændringen, men ligesom handicapcentrets socialrådgivere ser hun udfordringer, som hun håber, at ledelsen og politikerne vil tage alvorligt:

– Socialudvalgets beslutning om den nye organisering af Handicapcenter København er et skridt i den helt rigtige retning. Men når det kommer til stykket, afhænger succesen af en vellykket implementering og ordentlige ressourcer. Dels er det ikke helt ligetil at gå fra fragmenteret opgaveløsning til helhedssagsbehandling, dels vil alt for mange sager pr. sagsbehandler betyde, at de ikke vil kunne leve op til intentionerne bag den nye organisering – så vil sagerne samle støv i vindueskarmene og borgerne fortsat være utilfredse, siger Annemette El-Azem.

Læs organisationsanalysen, der ligger til grund for organisationsændringen