Socialrådgivere fortæller: Det var vigtigst i 2015

Hvad var vigtigst på den socialfaglige dagsorden i det forgangne år? Tre socialrådgivere giver bud på, hvad der har betydet mest for dem i 2015.

Birgitte Junø, selvstændig socialrådgiver

Hvad var den vigtigste socialfaglige begivenhed i 2015?

– Hele forløbet i Odense, hvor det lykkedes socialrådgiverne at stoppe de ulovlige lukninger af hver femte børnesag. Det synliggjorde den konflikt og ofte ulige kamp, der er rigtig mange steder i dag mellem den meget stramme økonomi og den nødvendige socialfaglige indsats. Et dilemma, rigtig mange socialrådgivere står i hver dag.

Hvad var det største socialfaglige gennembrud i 2015?

– At rigtig mange kommuner vælger at opprioritere forebyggelsen ved at indføre Sverigesmodellen. Det er dejligt, at politikerne anerkender, at mere tid, flere ressourcer og fokus på tidlig indsats både giver pote for børn, unge og familier og for medarbejderne.

Claus Teisen, fællestillidsrepræsentant i Aalborg Kommune

Hvad var det største socialfaglige gennembrud i 2015?

– I Aalborg Kommune blev der i forbindelse med budgetdrøftelserne i år besluttet at gennemføre en investeringsmodel i stil med Sverigesmodellen. Det er besluttet, at familiegrupperne skal tilføres 21 ekstra rådgivere, hvoraf de 14 allerede er ved at blive ansat. Det er målet at rådgiverne i familiegrupperne herefter maksimalt skal sidde med 35 sager hver. Vi håber, at både borgerne og medarbejderne i familiegrupperne vil få en positiv oplevelse af den forstærkede indsats.

Øzlem Øzcan, tillidsrepræsentant i Gladsaxe Kommunes Ungeenhed

Hvad var det største socialfaglige gennembrud i 2015?

– For mig er det uden tvivl de positive resultater, vi i år har mærket af etableringen af Ungeenheden her i Gladsaxe i 2014. Der kommer mere sammenhæng i indsatsen på tværs af afdelingerne, og samtidig får de unge én samlet indgang til kommunen. Samarbejdet er blevet nemmere og resultaterne med at få unge i uddannelse har været succesfuldt.

Hvad var i dine øjne det vigtigste socialfaglige citat i 2015?

– ”Nogle gange skaber folk med den værste fortid den bedste fremtid.” Det er egentlig et gammelt citat (af Umar Ibn Al-khattab, kalif, som levede fra år 583-644 og var en af profetens Muhammeds følgere, red.), men jeg læste det på en facebook-side i år. Citatet har sat sig dybt i mig, og jeg bruger det af og til i mine samtaler med de unge, for rigtig mange af dem har en slem fortid. Nogle af dem sidder fast i en ond cirkel og gør situationen værre ved for eksempel at tage stoffer eller ryge ud i en kriminel løbebane. Kunsten for dem er at skabe en fremtid, som er meget bedre end deres dårlige fortid.