Få hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

Kommunale arbejdspladser kan nu igen søge gratis hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet om støtte, som er et resultat af OK15, kan være særdeles relevant for en række socialrådgiverarbejdspladser, vurderer arbejdsmiljøkonsulent i DS.

Samarbejdet om Psykisk Arbejdsmiljø i kommunerne, SPARK, har 1. august igen åbnet for, at kommunale arbejdspladser kan søge om gratis støtte fra SPARKs konsulent-korps til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet har været lukket i nogle måneder på grund af et stort antal ansøgninger.

Ansøgningen foregår via SPARKs hjemmeside, hvor ledere, medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter kan søge råd og sparring med udgangspunkt i hver enkelt ansøgerarbejdsplads’ konkrete udfordringer.

SPARK er oprettet i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2015 som en del af aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, som Dansk Socialrådgiverforening er en del af.

DS: Særdeles relevant for socialrådgivere

I 2015 gennemførte Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats med fokus på det psykiske arbejdsmiljø på socialrådgiverarbejdspladser, hvor hver tredje besøgte arbejdsplads fik påbud.

Arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Elisabeth Huus Pedersen, opfordrer på den baggrund ledere og medarbejderrepræsentanter på de kommunale socialrådgiverarbejdspladser til at være opmærksomme på muligheden for at få støtte fra SPARKs konsulenter.

– Arbejdstilsynets indsats understregede behovet for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på en række arbejdspladser. I den forbindelse kan sparring med SPARKs konsulentkorps give vigtige råd til, hvordan hver enkelt arbejdsplads bedst løfter opgaven.

Har arbejdspladsen eksempelvis udfordringer med omstillingsprocesser, arbejdsmængde eller problemer med trusler og vold, kan det være svært at få styr på, hvilke handlemuligheder man har. Her kan SPARK-korpset være en vigtig støtte, vurderer Elisabeth Huus Pedersen. Dog skal man være opmærksom på, at SPARK ikke kan bruges som led i opfølgning på et påbud fra Arbejdstilsynet.

– Det er oplagt, at ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab kigger på muligheden for at søge støtte hos SPARK, hvis arbejdspladsen oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Som menig socialrådgiver kan man også gå til sin tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis man oplever et behov på arbejdspladsen for vejledning fra SPARKs konsulentkorps.

Også muligheder for ansatte i regionerne og i staten

På det regionale område er der lavet en lignende overenskomstaftale. Her kan arbejdspladserne gøre brug af fire forskellige tilbud om ekspertrådgivning eller inspiration inden for emnerne vold og trusler samt organisatoriske og faglige forandringer.

På statens område er den tilsvarende overenskomstaftale endnu ikke omsat til et konkret tilbud, men det vil formentlig ske i løbet af september, forventer Elisabeth Huus Pedersen.